Styrelsen i Seafires dottebolag, Lingua Communication Nordic AB har idag beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan kommer att inges till Nacka tingsrätt under fredagen den 9 juni.

Beslutet att ansöka om konkurs baseras på den situation som uppdagades i Linguacom, om att förra VDn i Bolaget misstänks för grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman. VDn misstänks för att för Bolagets räkning beställt stora mängder mobiltelefoner och sedan stulit och sålt vidare.

Tillvägagångssättet med att undanhålla leverantörsfakturorna från Bolagets redovisning har försvårat upptäckten. Seafires utredning visar på att skadan, i form av skulder till återförsäljare av mobiltelefoner, för Bolaget överstiger SEK 20 miljoner. Efter utredning är styrelsens bedömning att det inte är möjligt med en företagsrekonstruktion för att på så sätt rädda Bolagets verksamhet, på grund av Bolagets kundstruktur inom den offentliga sektorn.

Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret 2023 i Linguacom, efter att tidigare oredovisade kostnader bokats, uppgår preliminärt till SEK -24,8 miljoner. Med anledning av konkursen erhålls en positiv resultateffekt i koncernen preliminärt på SEK 1,7 miljoner när tillgångar och skulder bokas bort från koncernen, inklusive goodwill och vändning av skuld för tilläggsköpeskilling. Totalt blir den koncernmässiga resultateffekten preliminärt cirka SEK -23,6 miljoner för andra kvartalet 2023 och SEK -23,2 miljoner för första halvåret 2023. Resultateffekten påverkar inte kassaflödet. Seafire har fortsatt dialog med försäkringsbolaget för att eventuellt erhålla kostnadstäckning.

Linguacom har en begränsad påverkan på koncernens rörelseresultat och konkursen påverkar inte koncernens finansiella ställning eller koventanten net debt/EBITDA. I Seafires koncernredovisning hade Bolaget en omsättning på SEK 69,1 miljoner och en EBIT på SEK 3,5 miljoner under 2022 och under första kvartalet 2023 hade Bolaget en omsättning på SEK 18,7 miljoner och en EBIT på SEK 0,4 miljoner.