Norska banken DNB har påbörjat försäljningen av en samling fastigheter från Oscar Properties efter att fastighetsföretaget inte kunde täcka räntebetalningarna på ett lån uppgående till 1,6 miljarder kronor hos banken, det rapporterar Bloomberg News.

Under slutet av november meddelade Oscar Properties att DNB hade utfärdat ett verkställighetsbesked gällande tillgångar värderade till cirka 3 miljarder kronor, som fungerade som säkerhet för det lån som bolaget hade tagit från banken. Det rapporterades även att lånet på 1,6 miljarder kronor hade blivit återkallat.

Nu är den aktuella fastighetsportföljen till försäljning via en tredjepartsmäklare och den 8 januari är satt som sista dag för bud, det berättade Oscar Properties vd Carl Janglin för  Bloomberg. Portföljen som är till salu består av 21 kommersiella fastigheter främst belägna i Stockholm och Skåne. Utöver försäljningen av denna portfölj har Oscar Properties även genomfört flera mindre försäljningar, enligt företagets vd.