Dividend Sweden utvecklas och startade i början av 2021 sitt första sk SPAC, Special Purpose Aquisition Company, för att bredda verksamheten. Under året har intresset för den typen av affärer efterfrågats stort varför styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå ett antal förändringar i bolaget:

  • Dividend Swedens portfölj och hela verksamheten överlåts till det helägda dotterbolaget DS SPAC 1 AB, som avses delas ut till aktieägarna, där 1 aktie i Dividend Sweden ger 1 aktie i DS SPAC 1 AB.
  • DS SPAC 1 AB avser ansöka om listning på NGM Nordic SME och byta namn till Dividend Invest AB. Aktieägare som äger aktien på avstämningsdagen kommer för varje innehavd aktie i Dividend Sweden AB erhålla en aktie i Dividend Invest AB.
  • Dividend Sweden utvärderar för närvarande ett antal potentiella transaktioner.
  • Dividend Sweden kommer starta ett andra SPAC – DS SPAC 2 AB inom kort för att möjliggöra ytterligare affärer
  • Ovanstående förslag kommer inte att påverka tidigare förslag om kontant extrautdelning om 50 öre per aktie vilket kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 maj.
  • Fredrik Crafoord kommer inte kvarstå i styrelsen för DS SPAC 1 AB utan fokusera på nuvarande Dividend Sweden, tillsammans med styrelseordföranden Mikael König.

Aktieägare med ca 50% av rösterna i bolaget står bakom förslaget.