Diös transaktionschef Annie Franzon och IR-chef Johan Dernmar expanderar sina befattningar och blir nu en integrerad del av Diös koncernledning. Båda spelar en avgörande roll inom företaget och har en omfattande bakgrund inom bolaget, vilket tydligt reflekterar Diös affärsinriktning och bidrar till ökad aktieägarvärde, det skriver bolaget i sitt pressmeddelande. Vidare framgår det att denna förändring träder i kraft omedelbart.

Diös, ett företag inom kommersiell fastighetsbransch med fastigheter i tio tillväxtstäder i norra Sverige, har en affärsmodell som inkluderar uthyrning och förvaltning, projektutveckling och transaktioner. Bolaget opererar på en marknad där stora investeringar inom svensk fossilfri industri driver den gröna omställningen i Europa. För att stärka sin koncernledning och ytterligare förbättra sin verksamhet på den starka marknaden samt skapa mer värde åt aktieägarna, har Diös rekryterat två nyckelpersoner.

  Affärsfokus och ledarskap är två av våra nycklar till framgång och Annie och Johan besitter viktiga egenskaper inom båda dessa områden. Jag hälsar de båda varmt välkomna till koncernledningen och jag är övertygad om att vi tillsammans bygger ett ännu starkare och mer framgångsrikt Diös, säger Knut Rost, vd, Diös.

Diös koncernledning efter förändringen består av följande personer: Knut Rost (vd), Rolf Larsson (CFO), Mia Forsgren (kommunikationschef), Sofie Stark (fastighetschef), Mats Eriksson (projektchef), Annie Franzon (transaktionschef) samt Johan Dernmar (IR-chef).

Samtidigt har tidigare HR-ansvariga Annie Skoglund utsetts till ny HR-chef.