Lexly är Nordens ledande juridiska digitala aktör som vill förenkla och göra juridiken tillgänglig för alla. Det svenska bolaget, som hittills hjälpt 400 000 kunder, finns idag i Sverige, Finland och Brasilien. Nu stärker bolaget ytterligare sin position i Norden med ett förvärv av danska LegalHero.

2021 gjorde Lexly en kapitalrunda på 175 miljoner kronor för att fortsätta sin expansion i Norden och Storbritannien. När Lexly nu förvärvar danska LegalHero, Danmarks ledande allt-i-ett-lösning för små och medelstora företag, får Lexly en stark position för fortsatt expansion i Danmark samt ett ännu starkare företagserbjudande.

– Vår strategi är att fortsätta växa internationellt och att bli det självklara valet på varje marknad. LegalHero har framgångsrikt etablerat den positionen på den danska företagsmarknaden. Tillsammans kommer vi nu också fortsätta växa inom privatsegmentet i Danmark. Med grundarna Kristian och Oscar har vi även fått ett mycket starkt management som delar vår ambition att erövra fler marknader i Europa, säger Magnus Stein, VD på Lexly.

I dagsläget samarbetar Lexly med över 80 partners som banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer. Med LegalHero som bas kommer Lexly att etablera sin unika samarbetsmodell även på den danska marknaden.

–  Lexly har utvecklat ett utmärkt partnerbaserat distributionsnätverk, som vi tror är nyckeln till att driva tillväxt inom digitala juridiska tjänster. Lexly samarbetar redan exempelvis med alla större banker i Sverige. Sammanslagningen gör det möjligt för oss att betjäna partners effektivt i hela Norden, säger Kristian Anker, medgrundare och co-VD för LegalHero.

I och med förvärvet kommer Lexly även öka investeringstakten i LegalHeros SME-erbjudande och lansera marknadens bästa erbjudande för privatkunder.

– LegalHero har tagit positionen som den ledande plattformen för små och medelstora företag i Danmark genom ett tydligt fokus på den digitala kundresan. Att samarbeta med Lexly ger LegalHero möjligheten att även utnyttja den bästa partnerprocessen på marknaden. På kort sikt förväntar vi oss att sammanslagningen kommer att resultera i fördubblade intäkter och teamstorlek under 2022, säger Oscar Almstrup, medgrundare och co-VD för LegalHero.