Bensin- och dieselpriser faller

Bensin- och dieselpriserna i Sverige har sjunkit markant. Enligt de senaste uppgifterna har bensinpriserna minskat med omkring en krona, medan dieselpriserna har sjunkit med över fyra kronor. Detta efter att regeringen beslutat att sänka reduktionsplikten.

Circle K och OKQ8 följer trenden

Förändringen i prissättningen återspeglas i de rekommenderade riktpriserna för privatkunder hos stora bensinkedjor som Circle K och OKQ8. Circle K rapporterar en minskning på 4,27 kronor per liter för diesel och 1,15 kronor för 95-oktanig bensin. OKQ8 visar liknande siffror med en minskning på 4,39 kronor för diesel och ungefär en krona för bensin.

Historisk jämförelse

Denna prissänkning innebär att diesel nu kostar knappt 18 kronor per liter, vilket är en signifikant minskning jämfört med toppnivåerna på över 28 kronor under 2022, således runt 10 kronor billigare sedan toppen. Även bensinpriset, som nu ligger runt 17 kronor per liter, har sjunkit från sitt högsta pris på cirka 24,18 kronor, en förändring med runt 7 kronor per liter.

Bakgrund till sänkningen

Reduktionsplikten, som är en del av Sveriges miljöpolitik, kräver att bensinbolagen blandar in en viss mängd biobränsle i sina produkter för att minska transportutsläppen. Från och med måndagen har denna plikt sänkts till 6 procent för både bensin och diesel för perioden 2024–2026. Dessutom har skatterna på bensin och diesel minskat med 1,64 kronor respektive 0,43 kronor, inklusive moms.

Politiska löften och kritik

Inför riksdagsvalet 2022 lovade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att genomföra betydande skattesänkningar på drivmedel. Dessa förändringar har dock mött kritik. Motsättare hävdar att de sänkta priserna och minskade reduktionsplikterna kan leda till ökade koldioxidutsläpp.

Tidigare prisutveckling och framtidsutsikter

Drivmedelspriserna i Sverige upplevde en kraftig ökning under 2021 och 2022, drivna av stigande råvarupriser. Konjunkturinstitutets analys pekar på att de primära orsakerna till de nyligen sjunkande priserna är minskade oljepriser. Framtidsutsikterna för drivmedelspriser i Sverige fortsätter att vara ett ämne av både ekonomiskt och miljömässigt intresse.

Aktuella priser lokalt kan ses på denna webbsida.