Diagonal Bio rusar efter besked om finansiering

Styrelsen för Diagonal Bio har beslutat att genomföra en riktad nyemission på cirka 1,8 miljoner SEK. Denna emission riktas till huvudägare, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och några nya aktieägare. Samtidigt har styrelsen även beslutat att ta upp ett lån på cirka 2,6 miljoner SEK. Godkännande för den riktade nyemissionen krävs vid en extra bolagsstämma planerad till den 22 september 2023, med kallelse som kommer att kommuniceras snart. Aktien handlas på förmiddagen ca 33 procent högre än gårdagens stängningskurs.

De medel som genereras från den riktade nyemissionen och det tagna lånet är avsedda att finansiera Diagonal Bios pågående verksamhet fram till början av första kvartalet 2024, med senast återbetalning av lånet den 28 februari 2024. Under denna tidsperiod kommer Diagonal Bio fortsätta att fokusera på att generera sina första kommersiella intäkter från systemet LAMPlify.

Vi är mycket glada över förtroendet och stödet som såväl tidigare som nya aktieägare visar för oss. Detta ser vi som en stark signal på att våra aktieägare tror på den kommersiella potentialen hos Diagonal Bios kärnteknologi. Det samlade kapital vi erhåller genom den riktade emissionen tillsammans med lånet gör att vi kan fokusera på att få de initiala intäkterna från vårt system LAMPlify™ – det är ett stort steg att gå från en grundläggande idé till att bli ett kommersiellt företag”, säger Jack Egelund Madsen, VD för Diagonal Bio.