Den breda utförsäljningen av marknaden har inte haft den typiska inverkan på kanadensiska fastighetsinvesteringar (REIT) som många investerare hade förväntat sig. Detta gäller särskilt för bostadsinriktade REIT. REITs och andra obligationliknandeproxyer klarar sig vanligtvis bra i en fallande räntemiljö. Kanada har följt USA och sänkt de referensriktade centralbankdikaterade räntorna till noll.

Detta är naturligtvis en onormal tid. Marknaden prissätter en viss oro för bostads REIT som Killam Apartment REIT och Canadian Apartment REIT. Denna oro handlar om att massarbetslöshet i slutändan kan leda till att folk inte kan betala hyran. Detta kan leda till potentiella långsiktiga kassaflödesfrågor. Dessutom skulle vakansgraden påverkas negativt. Vidare skulle nettorörelseresultatet i sektorn minska avsevärt.

Kontor och butiker

Vår åsikt om REIT för bostäder är att dessa är mycket säkrare än REIT med fokus på detaljhandel eller kontor. Detta är sant, även med tanke på de ekonomiska chockvågorna som träffar marknaderna som en tsunami. Det finns några viktiga skäl till detta. Investerare i fastighetsutrymmen borde vara mindre oroliga för bostadsfastigheter. Detaljhandeln eller kontorsfastigheter är mycket mer riskfyllda. Det finns ett viktigt skäl till detta. Den viktigaste skillnaden mellan bostads- och kontors-/detaljhandels REIT är hyresgästernas benägenhet att betala.

Enkelt uttryckt är att de som betalar hyror för kontorsutrymmen eller butiks-/detaljhandelslokaler för sina företag har en mycket större sannolikhet för brottslighet. Företag går i konkurs hela tiden. Till stor del är denna verklighet något inbakad i kontor/detaljhandelsREITs. Dessa kontrakt har vanligtvis högre avsättningar för förluster och vakanser.

Varför bostads är den säkraste satsningen

Hyresgäster som missar betalningar till sina hyresvärdar kommer att vara oroliga för att bli utsparkade ur sina hem och hamna på gatan. Detta skulle vara det sämsta möjliga scenariot för dem. De flesta kommer att ta lån, maximera sina kreditkortsskulder och missa betalningar på studielån eller billån innan de struntar i sina hyresbetalningar av detta skäl.

Det sistafolk vill bli av med är sina bostäder. Vakansgraden i de mest befolkade områdena i Kanada är mycket låg. Därför är det osannolikt att REITs som Killam eller CAR kommer att få en betydande, långvarig ökning av vakansgraden, särskilt på dessa marknader. Dessutom har kostnaden för refinansiering av inteckningar just fallit väsentligt. Detta gör det till en utmärkt tid för bostads REIT att arbeta med sina böcker och göra justeringar där det är möjligt.

Slutsats

Det finns en mängd sektorer som kan förvänta sig att känna av en betydande mängd smärta. Men lägenhets-REIT kommer sannolikt inte att drabbas så hårt som marknaden tror just nu. De federala och provinsiella regeringarna kommer troligen att gå in för att förhindra att hyresgäster kastas av sina hem innan något sådant scenario inträffar.