ARTIKELN ÄR ETT ANNONSSAMARBETE

Med sin innovativa approach och sin roll som venture builder, investerar
Option One kapital och operativt stöd i bolag, entreprenörer och grundare.
Genom sin Venture studio kommer de starta nya bolag som löser
kommersiellt intressanta problem, identifierade av Option One eller deras
omfattande nätverk. Dessa bolag får inte bara initial finansiering, utan
också tillgång till branschspecifik expertis, verktyg och ett brett nätverk
för att kunna bli marknadsledande inom sin sektor.

Investeringar i skalbara affärsmodeller – Option Ones strategi för
tillväxt

Utöver att starta egna bolag fokuserar Option One på investeringar i
onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. De söker aktivt
efter bolag med potential för kraftig tillväxt och tydlig intjäningsförmåga.
Med en portfölj som för närvarande omfattar sex bolag inom fintech, e-
handel, gaming/e-sport, hälsa och digital marknadsföring, har Option One
identifierat spännande bolag som har potential att revolutionera sina
respektive branscher.

Option One AB grundades år 2019 av en passionerad grupp på cirka 30
personer. Deras vision var att skapa en diversifierad investeringsportfölj
och dra nytta av varandras erfarenheter och kontakter. Sedan dess har
Option One snabbt blivit en eftertraktad samarbetspartner för investerare,
startups och tillväxtbolag som söker både kapital och kompetens. Hittills
har bolaget investerat över 15 miljoner SEK i sju olika bolag, genomfört en
exit och lockat 480 aktieägare.

”Som VD för Option One brinner jag verkligen för vårt uppdrag att stödja
entreprenörer och grundare i att förverkliga sina affärsidéer. Det är en
otroligt spännande och utmanande resa att vara med och bygga upp nya
bolag och se dem växa till framgångsrika företag. Att kunna erbjuda våra
investerare möjligheten att vara med på den resan och dela i den framtida
framgången är något som verkligen inspirerar mig. Jag ser fram emot att
träffa våra investerare och dela våra gemensamma visioner för framtiden.
Tillsammans kan vi skapa något riktigt speciellt och jag är otroligt tacksam
för det förtroendet som våra investerare har visat oss. Låt oss ta nästa
steg tillsammans och bygga framtidens innovativa techbolag!” – Vidar
Brudvik, VD för Option One AB.

Pågående nyemission

I sin strävan att fortsätta vara en drivande kraft inom svensk investering
och venture building, har Option One nu inlett en nyemission. Denna
investeringsmöjlighet ger både nya och befintliga aktieägare chansen att
vara med på resan och ta del av framtidens innovativa techbolag.

Erbjudandet i sammandrag
Antal aktier i erbjudandet: 600 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A  13 021 837 av Serie B
Emissionsvolym: 1,05 MSEK
Pris per aktie: 1,75 SEK
Värdering Pre-Money: 26,1 MSEK
Värdering Post-money: 27,2 MSEK
Teckningsperiod: 5 – 21 juni 2023

 

 

Klicka här för att läsa mer och teckna aktier