1.2 miljarder kronor och 80 000 nya sparmål. Det är utfallet när sparplattformen
Dreams summerar svenskarnas sparande under 2022. Den dröm som flest
svenskar började spara till under året var resan, följt av en
trygghetsbuffert. Joakim Jörlander, marknadschef på Dreams, ser en mer
medveten sparstrategi under året vilket han tror kan bero på ökad ekonomisk
osäkerhet i omvärlden.

Varje år sammanställer sparplattformen Dreams data från sina 500 000 användare och
deras sparmål för att lära sig mer om svenskars drömmar och sparvanor. Årets data
baseras på drygt 80 000 nya sparmål och över en miljard sparade kronor. Resultatet
visar att två av de tre vanligaste drömmarna från året fokuserar på att skapa ekonomisk
trygghet i form av så kallade “fuck off”-pengar och trygghetsbuffert.

– Trots att folk har mindre att röra sig med nu så visar vår data, tvärtemot vad många
tror, att det faktiskt går att fortsätta spara. Det handlar om att spara i mindre summor
löpande, snarare än att göra större avsättningar. Till exempel kan man spara in på kaffe
på stan eller andra småutgifter. I snitt leder den typen av småsparande hos oss till ett
sparande på 1800 kronor mer i månaden, vilket ganska snabbt kan bli en viktig buffert,
säger Joakim Jörlander, marknadschef på Dreams.

Jämfört med föregående år så syns ett minskat sparande i vissa kategorier, såsom
bilköp, samtidigt som intresset för andra kategorier har ökat, däribland en weekend med
vännerna. Också intresset för gröna sparhacks – som att låta bilen vara en dag eller stå
över shopping – har stigit sedan förra året och svenskarna sparade totalt nästan 72
miljoner kronor genom att fatta mer miljömedvetna beslut.

– Det är naturligtvis väldigt positivt att många är nyfikna på att lära sig mer om hur
sparande och hållbarhet hänger ihop. Genom att i vardagen fatta mer medvetna beslut
så är man del av att göra hållbara val för både plånboken och planeten, fortsätter
Joakim Jörlander.

Svenskarnas vanligaste sparmål 2022:
1. Resa
2. Buffert-pengar
3. Trygghet
4. Drömhuset
5. Köpa bil