När den ekonomiska osäkerheten ökar, letar allt fler efter alternativa boendealternativ. Att både vara och ha inneboende kan vara ett sätt att sänka månadskostnaderna, men vad säger egentligen lagen om inneboende i bostadsrätter? SBC klargör nu lagens bestämmelser och förklarar vad både bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningar bör vara medvetna om.

För de som har extra utrymme i sina hem kan det vara en bra idé att ha inneboende för att minska boendekostnaderna. Det finns även andra fördelar utöver de ekonomiska, som att känna sig tryggare, få sällskap och dela på hushållssysslor. Men att ha en inneboende kan också innebära vissa utmaningar, så det är viktigt att fastställa regler och att både hyresvärden och den inneboende skriver på ett hyresavtal.

Att ha inneboende innebär att lägenheten bebos av en eller flera personer utan att de har självständig nyttjanderätt till den. Det är i princip alltid tillåtet att ha inneboende som bostadsrättsägare och man behöver inte be styrelsen om tillstånd innan någon flyttar in. Men enligt lag får inneboendet inte orsaka skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar. Bostadsrättsägaren måste också behålla kontrollen över bostaden, annars kan styrelsen neka tillstånd.

– Om man överväger att ta in en inneboende är det viktigt att känna till de juridiska rättigheterna för båda parter. Hyresavtalet bör inkludera hyresbelopp, betalningsfrist och eventuella ytterligare skyldigheter för både hyresvärden och den inneboende. Ibland kan gränsen mellan inneboende och andrahandsuthyrning vara hårfin. För att undvika att bryta föreningens regler är det viktigt att ta reda på vad som faktiskt gäller innan någon flyttar in, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Om en inneboende orsakar störningar, som nedskräpning eller hög ljudnivå, kan bostadsrättsföreningen skicka en skriftlig varning. Eftersom bostadsrättsinnehavaren har kontroll över lägenheten ligger ansvaret på denne, även om det är den inneboende som stör. Om störningarna fortsätter finns risken att bostadsrättsinnehavaren förlorar rätten till bostaden.

– En bostadsrätt kan ha en eller flera inneboende som betalar en rimlig hyra, om betalning ska ske. Kostnaden får inte vara betydligt högre än den totala driftoch kapitalkostnaden för bostaden. Man kan utgå från den andel av boytan som hyresgästen har rätt till och beräkna hyran utifrån det. Även om det inte är ett krav att informera styrelsen om inneboende kan det vara bra att dela informationen med föreningen så att alla är medvetna om det, avslutar Therese af Jochnick.