Introduktion

Strictly Money är ett brittiskt fintech-företag i tidigt skede som nu tar stora kliv inom området för kapitalförvaltning och investeringar. Med en planerad lansering av sin betalkortprodukt riktar de sig till en bred grupp investerare, från de redan förmögna till de som aspirerar att nå dessa nivåer. Kortet kopplar användarna till högavkastningskonton associerade med hedgefonder och institutioner, vilket erbjuder en lockande möjlighet för investerare att maximera sin avkastning. Detta steg representerar inte bara en praktisk finansiell verktyg utan också en port till förmögenhetsuppbyggnad och ekonomisk trygghet för alla åldrar.

Lanseras i länder med väl utvecklad infrastruktur för fintech

Produktlanseringen kommer initialt att ske i Skandinavien och Storbritannien/Irland, och senare i andra utvalda europeiska marknader. Denna strategi utnyttjar de starka fintech-ekosystemen och den höga digitala bankanvändningen i dessa regioner. Skandinavien är känd för sin teknikintresserade befolkning och öppenhet för innovativa finanslösningar, medan Storbritannien och Irland erbjuder en stor potentiell kundbas med starkt intresse för finansteknologi och investeringsprodukter. Denna fasade lanseringsstrategi möjliggör för företaget att finslipa sina erbjudanden och bygga ett starkt varumärke innan expansion till andra marknader.

Fria aktier för att bygga kundbas

För att bygga ett stort antal aktieägare erbjuder Strictly Money 1 000 aktier kostnadsfritt till individer som förregistrerar sig för att få information och nyheter om företagets produkter. Denna taktik lockar inte bara potentiella kunder att engagera sig i företaget utan främjar även en känsla av ägarskap och investering i företagets framgång. Genom att skapa en stor aktieägargrund från start kan företaget använda denna gemenskap för återkoppling och organisk tillväxt, vilket skapar en stabil grund för framtida expansion.

Här kan du läsa mer om Strictly Money och ansöka om dina gratis aktier

Planerar för marknadsnotering

Strictly Money förbereder sig för att listas på den Londonbaserade Aquis Stock Exchange och är ett strategiskt drag som erbjuder flera fördelar. Aquis är en brittisk marknadsplats som tillhandahåller en attraktiv listningsplats för tidiga företag tack vare sina flexibla listningskrav och stödjande ekosystem. Dessutom, Aquis Stock Exchanges fokus på tillväxtföretag överensstämmer med fintech-företagets ambitioner och tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och förbättrad synlighet.

Andra marknadsplatser

Företagets strategi att korslista på Frankfurtbörsen understryker dess engagemang för att nå en bredare europeisk publik. Frankfurt Börse, särskilt dess helt elektroniska handelsplattform Xetra, är en av världens ledande aktiemarknader med höga handelsvolymer. Det erbjuder tillgång till ett brett spektrum av investerare och en stor variation av handelsbara värdepapper. Xetra-plattformen är känd för sin effektivitet, transparens och internationella räckvidd, vilket gör den till en idealisk plats för ett brittiskt fintech-företag som vill expandera sin investerarbas i Europa och globalt.

Fördelar med att vara noterad

Att vara ett noterat företag i ett tidigt skede medför PR- och marknadsföringsfördelar som ökad trovärdighet, större synlighet, tillgång till kapital, möjlighet att få marknadsåterkoppling, förmågan att attrahera och behålla värdefulla medarbetare, tvunget regelverksöverensstämmelse och transparens, potential för global räckvidd och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna. Dessa fördelar kan spela en avgörande roll i Strictly Moneys tillväxt och framgång.

Se alla Strictly Moneys produkter här

I startgroparna

Sammanfattningsvis är Strictly Money redo att göra ett betydande avtryck på den europeiska fintech-scenen med sin innovativa betalkortsprodukt och strategiska initiativ. Genom att attrahera en bred skara investerare, strategiskt lansera på nyckelmarknader, bygga en stor aktieägarbas och utnyttja fördelarna med att listas på Aquis Stock Exchange och korslistning på andra europeiska börser, är företaget väl positionerat för tillväxt och framgång.