Yazen är en digital klinik för övervikt som stöder människor i viktnedgång genom läkemedel och livsstilsförändringar. Nu samlar företaget 37 miljoner kronor för att expandera vidare i Europa.

Yazen inledde sin verksamhet 2021 med målet att bekämpa fetma. Genom ett team bestående av läkare, dietister, psykologer och personliga tränare behandlas patienter genom en kombination av medicinering och förändringar i levnadsvanor via en digital plattform. Grundarlaget inkluderar Magnus Nyhlén, en läkare och entreprenör, Otto Bretz som CTO, Fredrik Meurling som VD, samt Martin Carlsson, en docent och specialist inom endokrinologi. Teamet har tidigare erfarenhet som grundare av framgångsrika digitala hälsovårdsplattformar såsom MinDoktor och Blodtrycksdoktorn.

För närvarande är Yazen aktivt i Sverige och har nyligen påbörjat verksamhet i Norge och Spanien. För att fortsätta utveckla produkten, nå en bredare kundbas och etablera sig på nya marknader, samlar Yazen in 37 miljoner kronor genom en finansieringsrunda. Investeringsrundan leds av Luminar Ventures tillsammans med befintliga ägare och ledande befattningshavare.

– Fetma är en av de främsta hälsoutmaningarna idag och det har en enorm inverkan på vården och samhället, inte att förglömma det mänskliga lidandet. Yazen har utvecklat en kliniskt bevisad behandlingsmetod som kombinerar förändrade levnadsvanor med modern medicinering. Vi ser en betydande internationell potential och ser fram emot att stödja företaget, säger Magnus Bergman på Luminar Ventures.

Övervikt är en orsak till många folkhälsoproblem

I enbart Sverige lever över 1,3 miljoner vuxna människor med fetma och 52 % av befolkningen lider av övervikt. Övervikt ligger även bakom många av våra vanligaste folkhälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ 2-diabetes, olika former av cancer, gikt och artros. Många europeiska länder har en ännu högre andel överviktiga individer.

Yazen växer starkt och är redo för expansion

Yazen har nu 45 anställda och en kraftig månatlig tillväxt. Målet är att uppnå liknande snabb tillväxt i de länder där företaget expanderar.

– Vi har redan hjälpt tusentals svenskar att tillsammans gå ner i flera ton i vikt och avsevärt förbättra deras livskvalitet. Vi ser en stark tillväxt av patienter med över 15 % varje månad och denna investering markerar ett mycket viktigt steg för att lyfta vår tjänst till nästa nivå inför en europeisk expansion, säger Fredrik Meurling, grundare och VD för Yazen.

– En revolution äger rum inom vård av övervikt och fetma. Modern medicinering tillsammans med förändrade levnadsvanor och en lättillgänglig digital plattform ger våra patienter en helt ny möjlighet att uppnå och behålla en hälsosam vikt. Yazen är välutrustat med ett kompetent team, en smart plattform och med ny finansiering är vi redo att hjälpa fler människor i hela Europa, säger Magnus Nyhlén, Styrelseordförande, grundare och läkare.