Riksbankens höjning av styrräntan den 3 maj med 0,5 procentenheter (till 3,5 %) resulterade i en ökning av genomsnittsräntan (rörlig) från 4 procent i april till 4,19 procent i maj. Den rörliga genomsnittsräntan har därmed stigit 16 månader i rad.

Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,19 procentenheter under maj 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,19 % i rörlig bolåneränta (3-mån).
 • Lägst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Skandia med 3,89 %.
 • Högst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Nordea med 4,43 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst rörlig genomsnittsränta och banken med högst: 0,54 procentenheter.

Genomsnittsräntan för 3-års bundet sjönk med 0,05 procentenheter under maj 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,27 % i 3-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Hypoteket med 3,52 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Ikano Bank med 4,67 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 3 år) och banken med högst: 1,15 procentenheter

Genomsnittsräntan för 5-års bundet lån sjönk med 0,08 procentenheter under maj 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,02 % i 5-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Swedbank med 3,74 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Danske Bank med 4,34 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 5 år) och banken med högst: 0,6 procentenheter