Det finns skillnader i hur svenska män och kvinnor sparar. Det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Borgo, i samband med Internationella mansdagen.

Internationella mansdagen infaller lördag den 19 november och avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder. För att uppmärksamma detta i en privatekonomisk kontext har Demoskop på uppdrag av Borgo ställt frågor till 2 000 svenskar om deras sparvanor.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Svenska män kan i snitt spara 3 300 kronor i månaden, kvinnor kan i snitt spara 2 600 kronor.
  • Var fjärde kvinna (25 procent) sparar till barnen – men endast var åttonde man (13 procent)
  • Nästan varannan man sparar i aktier (43 procent) – men endast var fjärde kvinna aktiesparar (25 procent)
  • Drygt 4 av 10 män (37 procent) uppger att man sparar till ett bostadsköp. Endast 2 av 10 kvinnor sparar till det ändamålet (22 procent)
  • Kvinnor sparar också i högre utsträckning än män till den gemensamma semestern och bufferten

Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, om undersökningen: 

”Våra sparsiffror bekräftar en etablerad bild, där kvinnor i heteronormativa relationer förväntas ta större ansvar för familjelivet. Allt för ofta läggs ansvaret på kvinnan att se till att relationen blir mer jämställd. Här skulle jag vilja uppmuntra alla män att, i mansdagens anda, ta initiativet för att tillsammans med sin partner se över sparandet,” säger Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo och fortsätter:

 ”Hur sparandet bör se ut skiljer sig från relation till relation. Det viktigaste är att man tagit gemensamma beslut kring sitt sparande så båda parter ges möjlighet till insyn för att kunna engagera sig i den gemensamma ekonomin. Har man inte delad ekonomi är det också viktigt att båda ges individuell möjlighet till sparande som ger avkastning.” 

Vilka sparformer vi väljer skiljer sig också åt: 

  • 4 av 10 kvinnor (44 procent) har sitt sparande på ett nollräntekonto – med 3 av 10 män (33 procent) sparar på nollräntekonto.
  • För var femte kvinna (19 procent) är nollräntekonto dessutom den primära sparformen. 
  • För var fjärde man (26 procent) är aktier den primära sparformen. 1 av 10 kvinnor (10 procent) har aktier som primär sparform.

Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, ser ett samband mellan dessa siffror: 

”Våra siffror visar att män i högre utsträckning gör aktiva val kopplat till sitt sparande. Om det handlar om intresse, kunskapsnivå, riskbenägenhet eller hur mycket tid som man kan avsätta till sin privatekonomi låter jag vara osagt. Men det är något som är viktigt att bottna i under det samtal som jag uppmuntrar alla män att initiera med sin partner på mansdagen,” säger hon. 

Här är Borgos 3 bästa tips för ett jämställt sparande 

1) Prata om ert sparande 

Ojämställdhet kan vara en konsekvens av okunskap. Genom att sätta er ner tillsammans och prata igenom hur ert sparande ser ut idag, blir det lättare att föra en diskussion kring det borde se ut. 

2) Säkra bufferten först 

Det är alltid viktigast att säkra bufferten först. Bufferten syftar till att skydda er mot oförutsedda utgifter som kan drabba hushållet. Prata igenom, och kom överens om, vad bufferten ska användas till. Det är viktigt att båda parter tar gemensamt ansvar för gemensamma utgifter utifrån era förutsättningar. 

3) Välj rätt sparform 

Oavsett om ni sparar till en tropisk solsemester, en språkresa för barnen eller taket som måste bytas bör ni göra en plan framåt. Välj sparform som de olika sparmålen kräver. Till exempel kan det vara klokt att välja trygga sparalternativ med låg risk för sparmål som ligger nära i tiden, medan sparalternativ med högre risk är mer passande för ett sparande med längre tidshorisont.