Stockholmsbaserade Texelio, som gick igenom Sting Accelerate 2020, utvecklar lärande AI-motorer som importerar befintliga nyhetsflöden vilka sedan förfinas och individanpassas för slutanvändare.

Tekniken riktar sig främst till marknadsplatser för aktier och fonder, såsom Avanza och Nordnet. Även banker som erbjuder aktiehandel, samt plattformsleverantörer som distribuerar finansiella tjänster i behov av effektivare nyhetsupplevelse, tillhör globala kunder Texelio är i dialog med.

Genom att erbjuda slutanvändaren en utomordentligt förbättrad nyhetsmiljö får även leverantörer av nyhetsflöden en övergripande bättre kundkännedom för att successivt kunna tillhandahålla än mer relevanta produkter och tjänster.

Texelio grundades 2019 av Chalmersingenjören Meysam Sadegh som har internationell bakgrund inom M&A från jättarna Citigroup och GE Healthcare.

– Stora utmaningen har varit att hantera enorma textmängder och hitta rätt metoder för detektion, prediktion och rekommendation. Nu har vi hittat en rad lösningar som våra pilotkunder visat intresse för att implementera, säger Meysam Sadegh.

Bolaget har rekryterat en handfull stjärnor till sitt huvudkontor i Stockholm med fokus på maskininlärning och API-integrationer mot bank och finans. Under det gångna året har Texelio utvecklat en sluten pilot för att demonstrera sin teknik.

Nu lanseras Texelio på bred front och tar in 5.5 miljoner kronor i externt kapital. Bland investerarna finns Fredrik Posse (grundare av Soundtrap som förvärvades av Spotify), Fredrik Månsson (Kivest AB även storinvesterare i Nextory), Markus Lagerlöf (Stockholm Corp Finance), UK-baserade TrueSight Ventures samt svenska Wellstreet Ventures.

Texelio, som primärt har arbetat med det engelska språket, kommer i slutet av 2021 att lansera sin teknik på svenska och siktar därefter på ett antal europeiska språk under första halvåret 2022. Då kommer bolaget stärka teamet ytterligare och expandera inom övriga Europa och Asien.