Visa stödjer kvinnligt entreprenörskap i Sverige

Visa, som är världsledande inom digitala betalningar, strävar efter att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga entreprenörer. I en fortsättning på sitt åtagande att främja kvinnligt företagande, har Visa för andra året i rad tilldelat stipendiet She’s Next till tre framstående kvinnoägda företag i Sverige. Dessa företag har nu fått ett ekonomiskt bidrag på €10 000 vardera.

Visas engagemang i Norden och Baltikum

Som en global aktör med en stark lokal närvaro spelar Visa en avgörande roll i att stödja handeln i Norden och Baltikum. Genom att rikta in sig på att skapa mer inkluderande och hållbara ekonomier, strävar Visa efter att stärka individer, företag och samhällen i regionen. Genom sitt She’s Next-stipendieprogram, som nu genomförts för andra gången, visar Visa sitt engagemang för att stötta kvinnliga entreprenörer och bidra till att fler kvinnliga företagare kan utveckla och skala upp sina verksamheter.

Stipendieprogrammet och dess förmåner

Förutom det ekonomiska stödet på €10 000 erbjuder Visa även tillgång till företagscoaching genom Feminvest, en nordisk organisation som arbetar för att hjälpa kvinnliga entreprenörer att nå sin fulla potential. För att vara berättigade till stipendiet behövde företagen vara registrerade i Sverige, ha varit verksamma i minst ett år, ha en fysisk eller digital närvaro och ha minst 51 procent kvinnligt ägande. Ett stort antal ansökningar kom in från företag över hela landet, vilket visar på det breda intresset och behovet av detta initiativ.

Ord från Visas chef i Sverige

Fredrik Lindquist, chef för Visa i Sverige, uttalade sig om programmets betydelse: ”Vi på Visa tror på styrkan i inkluderande ekonomier. Många egenföretagare tampas just nu med ett mer utmanande ekonomiskt läge, förändrade konsumtionsvanor och inflation. Det känns därför bra att vi genom stipendieprogrammet She’s Next, som är en viktig del av vårt arbete som syftar till att stötta kvinnliga företagare, kan hjälpa till med både finansiering och individuell företagscoaching. Vi är också glada att programmet har tagits emot så väl när det nu genomförs för andra året. Som ett globalt nätverk för digitala betalningar, med stark lokal närvaro, kan vi bidra med både kunskap och verktyg som kan skapa bättre förutsättningar för fler entreprenörer och småföretagare.”

Detta initiativ från Visa visar på en stark vilja att främja och stödja kvinnligt företagande, vilket är avgörande för att skapa en mer balanserad och inkluderande framtid för näringslivet.

Här är vinnarföretagen

Unique Power

Unique Power grundades 2020 och erbjuder utbildning och konsultstöd inom inkludering och funktionsnedsättning. Med ett företagsnätverk med över 100 medlemmar med olika funktionsnedsättningar samt en nominering till Diversity Index Award 2021, blev Unique Power snabbt en viktig aktör för ett mer inkluderande samhälle. Grundaren Anna Bergholtz har i 20 år arbetat med frågor om funktionsnedsättning som journalist och föreläsare. Tillsammans med den egna erfarenheten av att leva med reumatism och förlora synen i vuxen ålder är hon en förebild för många. Genom Unique Power lyfts vinsterna med funktionsmångfald.

 Lika Olika

Redan vid 19 års ålder inledde Mary Juusela en unik studie om hur social exkludering påverkar individers potential, produktivitet och livskvalitet. Resultatet blev verktyget Lika Olika-metoden som presenterades globalt 2015. Metoden används idag brett inom näringsliv och skola i Sverige, på Åland och i Finland och har hjälpt över 100 000 individer att nå sin fulla potential och organisationer att öka ROI. Hemligheten är kunskap i grundläggande sociala färdigheter, som många idag saknar.

 Unna Baby

Det nystartade företaget Unna grundades med visionen att bryta stigmat kring flaskmatning. Genom att erbjuda den första svensktillverkade och ekologiska modersmjölksersättningen vill grundarna Vendela Wikman och Linnea Markmeyer erbjuda ett säkert alternativ om amning inte fungerar, eller som ett komplement. Trots att produkterna bara har funnits på marknaden i knappt ett år, har Unna redan medverkat i TV-programmet Draknästet och fått ut sina produkter till flera stora svenska återförsäljare.

Finanstid vill gratulera vinnarna och önskar ett stort lycka till på den fortsatta resan!

Här kan du läsa reportaget om förra årets vinnare.