En strategisk expansion av Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter, en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter i Sverige, har ingått avtal med CBREGI Swedish Retail Ventures AB om att förvärva Bromma Blocks för 1,173 miljarder kronor. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvadratmeter och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Bland de större hyresgästerna återfinns välkända kedjor som Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta. Detta förvärv innebär att Svenska Handelsfastigheters totala handelsyta nu överstiger 1 miljon kvadratmeter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bromma Blocks – en viktig handelsplats i Stockholm

Bromma Blocks är en av Stockholmsområdets främsta handelsplatser med nästan 70 hyresgäster som täcker ett brett spektrum av detaljhandel. Livsmedel och andra dagligvaror utgör omkring 50 procent av handelsplatsens totala omsättning, som under 2023 uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor. De totala hyresintäkterna uppgår till 210,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 131,6 miljoner kronor.

Det finns ytterligare expansionsmöjligheter då potentialen att skapa byggrätter för ytterligare cirka 50 000 kvadratmeter finns. Uthyrningsgraden ligger på cirka 91 procent, vilket ger utrymme för fler uthyrningsmöjligheter.

Centralt läge och goda kommunikationer

Bromma Blocks är centralt beläget med ett växande befolkningsunderlag då flera tusen nya bostäder planeras i närområdet i samband med att Bromma och Sundbyberg knyts närmare varandra. Mer än 2 000 parkeringsplatser, flera busslinjer och den pågående utbyggnaden av tvärbanan borgar för goda kommunikationer.

Kommentar från VD för Svenska Handelsfastigheter

”Vi ser verkligen fram emot att tillträda Bromma Blocks, som har ett utmärkt läge i en expanderande stadsdel. Vi tror starkt på Bromma Blocks som en väl inarbetad handelsplats sedan snart 20 år i kombination med Svenska Handelsfastigheter som en långsiktig aktör med starka ägare. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla området baserat på vår omfattande erfarenhet inom externhandel och lågpris”, säger Thomas Holm, VD för Svenska Handelsfastigheter.

”Vi är också mycket glada över att få utveckla detta expansiva område och byggrätterna tillsammans med ledande detaljister och Stockholm Stad. Denna satsning är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att bidra till stadens hållbara tillväxt och skapa attraktiva, levande miljöer för både invånare och besökare”, tillägger Thomas Holm.

Transaktionsdetaljer

Transaktionen är baserad på ett underliggande nettofastighetsvärde om 1 170 miljoner kronor. Affären finansieras med externlån från Nordea samt eget kapital. Det bokförda fastighetsvärdet uppgick till 1 725 miljoner kronor per den 31 december 2023. Transaktionen sker genom förvärv av sju bolag och indirekt tomträtterna till fastigheterna Trafikflyget 1, Trafikflyget 3, Trafikflyget 5, Trafikflyget 7 samt Trafikflyget 9. Tillträde beräknas ske den 25 juni 2024.

Per den 31 mars 2024 innehöll Svenska Handelsfastigheters portfölj 882 000 kvadratmeter handelsyta i 145 kommuner över hela Sverige. I maj förvärvades en portfölj handelsfastigheter om cirka 85 200 kvadratmeter. Genom förvärvet av Bromma Blocks passerar därmed Svenska Handelsfastigheters totala uthyrningsbara yta 1 miljon kvadratmeter.

Juridiska rådgivare

Köparens legala rådgivare har varit Wigge & Partners medan CBRE IM har haft CBRE och Gernandt & Danielsson som rådgivare.