Ett ekonomiskt dubbelfel. Så beskriver Svenskt Näringsliv den politik som drivs av både Riksbanken och regeringen. ”Man oroar sig för något som är borta nästa år”, påpekar chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Inflationsmålet nås redan i början av 2024

Svenskt Näringsliv har nyligen publicerat en konjunkturprognos där de förutser att inflationen snabbt kommer att minska under hösten, och förväntas nå Riksbankens inflationsmål om två procent i början av 2024. Vid den tidpunkten, varnar Daunfeldt, kommer Sverige troligtvis att stå inför en mycket djupare och svårare lågkonjunktur än tidigare antaget.

I detta skede, menar Daunfeldt, skulle det vara ett felaktigt drag av Riksbanken att fortsätta att höja räntan, eventuellt två gånger till under hösten. Regeringens strategi att hålla tillbaka på de offentliga finanserna, med hänvisning till inflation, ses också som ett misstag, särskilt eftersom inflationen, enligt Daunfeldt, kommer att vara under kontroll nästa år.

För försiktig budget

”De lägger en alldeles för försiktig budget i det här läget”, konstaterar han. Istället skulle han vilja se större investeringar inom infrastruktur för att stimulera ekonomisk tillväxt.

Resultaten från en återkommande företagarpanel, där över 3 400 företag har deltagit, visar en dyster bild. Många företag rapporterar om minskad försäljning och investeringar. De branscher som ser ut att drabbas hårdast är detaljhandeln, restaurangbranschen och turistnäringen, då hushållen väljer att spara snarare än att spendera.

”Vi har nu sett ett fall i konsumtion under fyra kvartal i rad, något som inte inträffat sedan 1993”, säger Daunfeldt.

Riskerar drabba arbetsmarknaden allvarligt

I kölvattnet av detta är särskilt dessa branscher, inklusive byggsektorn, särskilt pessimistiska. Flera företag inom dessa sektorer förväntar sig att ha färre anställda inom ett år.

Daunfeldt uttrycker också sin oro över att företag som har valt att “hamstra” anställda i förhoppning om att lågkonjunkturen snart kommer att avta, kan känna sig tvingade att säga upp överflödig personal.

Sammantaget förutspår Svenskt Näringsliv att Sveriges BNP kommer att minska med 0,9 procent detta år, och förväntas stagnera vid nolltillväxt 2024.