Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har tecknat avtal med Region Hovestaden i Danmark. Sectra kommer förse regionen med en helhetslösning för medicinsk bildhantering, så kallad enterprise imaging, som en molnbaserad prenumerationstjänst där Sectra tar helhetsansvar för såväl teknik som drift. Den regionsövergripande lösningen kommer göra medicinska bilder och relaterad information tillgänglig i hela regionen vilket kommer underlätta bildhanteringen i de fall där patienter får vård på olika ställen i regionen och för regionen att effektivt dela sina resurser.

– Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Sectra och få en lösning för medicinsk bildhantering som också ger oss förutsättningar att utöka vår användning av artificiell intelligens som ett sätt att öka den diagnostiska säkerheten. Bilddiagnostiken spelar en central roll i vårt arbete med att diagnostisera och behandla olika sjukdomar hos patienter i Region Hovestaden. Vi ser fram emot att använda det nya systemet och ge våra patienter en än mer exakt och effektiv vård, säger Rasmus Møgelvang, biträdande direktör på Rigshospitalet.

Lösningen kommer att användas på regionens alla sjukhus för att granska och lagra medicinska bilder inom radiologi, inklusive mammografi, nukleärmedicin och klinisk fysiologi. Regionen ger vård till fler än 1,8 miljoner invånare vilket gör den till den största sjukvårdsregionen i Danmark.

Med ett gemensamt system i hela regionen blir patienternas medicinska bilder och relaterade data tillgänglig när som helst inom hela regionen, oberoende av var i regionen patienterna behandlats tidigare. Det gör det också möjligt att använda personalen över hela regionen för att på så sätt ge patienter, oavsett var de bor, lika tillgång till sjukvård.

Lösningen kommer att levereras som en tjänst via Sectras privata moln där Sectra tar ansvar för all hård- och mjukvara samt andra IT-komponenter. På så sätt kan IT-teamet i regionen lägga mer tid på sin kärnverksamhet, såsom optimering av kliniska arbetsflöden, i stället för underhåll av IT-infrastrukturen.

– Vi ser att allt fler vårdgivare väljer molnbaserade prenumerationstjänster. Vi ser fram emot att vara med på denna resa tillsammans med Region Hovestaden som nu både börjar använda ny teknologi såsom AI och förändrar hur de får tillgång till och samarbetar kring medicinska bilder i regionen för att ytterligare förbättra vården för patienterna, säger Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark.

Lösningen ger vårdgivaren tillgång till allt innehåll och de verktyg som behövs för att organisera, prioritera och effektivisera bildhanteringen i en enda applikation. Det gör det möjligt att genomföra granskning och svarsskrivning direkt i Sectras lösning och möjliggör snabbare och effektivare diagnostik eftersom det tar bort behovet av att använda olika applikationer. I slutändan innebär det snabbare och effektivare vård för patienterna.

Kontraktet omfattar Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering som en molnbaserad prenumerationstjänst (Sectra One Cloud). Det är det första kontraktet i Skandinavien för det nya erbjudandet Sectra One Cloud. Region Hovestaden kommer att använda radiologimodulen och Sectras multimediaarkiv (VNA) för att granska och lagra medicinska bilder. Lösningen kommer att hantera cirka 1,5 miljoner undersökningar per år. Kontrakterat ordervärde för implementation och användning av prenumerationstjänsten fram till 2037 uppgår till 720 miljoner danska kronor, varav garanterat ordervärde uppgår till 200 miljoner danska kronor. Avtalet tecknades i maj 2022 och kommer att redovisas som orderingång första kvartalet för räkenskapsåret 2022/2023.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” nio år i rad.