Pressad av allt högre bolånekostnader i takt med att räntorna stiger? Skattejämkning kan vara ett alternativ för att få ned kostnaderna. Begreppet är knappt känt bland yngre som inte upplevt ett normalt ränteläge men för många har skattejämkning varit en förutsättning för att få runt hushållsekonomin historiskt. 

Riksbanken förväntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,0 procent inom de kommande veckorna, ännu en tuff räntesmäll för många bolånetagare. För de som har rörlig ränta innebär detta stigande bolånekostnader. Det är en trend som har pågått under det senaste året, med flera räntehöjningar som har påverkat hushållens ekonomi negativt.

Många hushåll har därför valt att ta saken i egna händer genom att begära skattejämkning för sina skatteavdrag. Enligt siffror från Skatteverket har antalet ansökningar om skattejämkning ökat markant jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har nästan 60 000 personer ansökt om skattejämkning, vilket är en ökning med drygt 52 procent jämfört med 2022.

Skattejämkning: Vad är det?

Skattejämkning är ett sätt att justera skatteavdraget på lönen från början baserat på en schablonmässig skattetabell. Genom ränteavdraget får man tillbaka 30 procent av räntekostnaderna för sitt bolån. För räntekostnader som överstiger 100 000 kronor är avdraget istället 21 procent.

Det viktiga att komma ihåg är att skattejämkning inte påverkar hur mycket avdrag man får, utan snarare när man får pengarna. Den som inte jämkar får avdraget som en del av skatteåterbäringen, medan den som väljer att jämkas får betala mindre skatt varje månad. Du får helt enkelt behålla mer pengar av din lön som du annars skulle få tillbaka året efter.

Det är dock viktigt att göra en noggrann inkomstbedömning för att undvika kvarskatt. Du kan ansöka om jämkning när som helst under året, men om du gör det inför inkomståret 2024 måste du uppge hur stora inkomster du förväntas ha nästa år. Om dina uppgifter ändras under året bör du lämna in en ny jämkning så att skatteavdraget är så korrekt som möjligt.

Om man inte skattejämkar äts mycket pengar upp av inflation

Just nu finns det ett extra skäl att överväga skattejämkning. Räntan på Skatteverkets skattekonto är sedan den 1 augusti 2,25 procent, vilket är långt under den höga inflationen på 9,3 procent i juli. Det innebär att pengarna kommer att tappa i värde när det är dags att få skatteåterbäringen.

Så gör du för att skattejämka

Du behöver vända dig till Skatteverket för att ansöka om jämkning. Då anger du bland annat hur mycket inkomst du kommer ha samt vilka räntekostnader du räknar med under innevarande eller kommande beskattningsåret. För att ansöka om skattejämkning på bolånet loggar du in på Skatteverkets hemsida och fyller i deras blankett SKV 4302 Ändring av preliminär A-skatt, under deras e-tjänst Jämkning. Då behöver du bland annat fylla i följande:

  • Din årsinkomst av lön från anställning eller från näringsverksamhet
  • Eventuella resekostnader i jobbet som du kan få avdrag för
  • Din andel av räntekostnaderna på bolånet. Om du själv står på bolånet ska du ange de totala räntekostnaderna
  • Eventuella kapitalinkomster som exempelvis ränta på bankkonton, utdelningar, schablonintäkt av ISK och fonder
  • Eventuell fastighetsavgift
  • Övriga kostnader du får avdrag för och extrainkomster du ska skatta för

När Skatteverket har godkänt din ansökan om att jämka bolånet kan du lämna in den till din arbetsgivare.

Tänk på att inte jämka för mycket då det riskerar sluta med en kvarskatt, ha gärna lite säkerhetsutrymme.