Under Norra Stationsparken i Stockholm färdigställs just nu ett 18 000 kvadratmeter parkeringsgarage med mer än tusen laddplatser. Därmed kommer det att bli den parkeringsanläggning i Europa med flest laddstationer.  

Hagastaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden med 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. År 2030 ska området mellan Stockholm och närbelägna Solna utvecklas till en helt ny stadsdel med en blandning av lägenheter, arbetsplatser, kulturattraktioner, grönområden, världsledande forskning och högspecialiserad sjukvård.

Nyligen öppnade den första etappen av ett nytt underjordiskt parkeringshus som med sina 550 meter kommer att bli det kommunala parkeringsbolaget Stockholm Parkerings längsta garage. Parkeringshuset har som mest tre våningar under mark och vänder sig till boende och besökare i området. På marknivå kommer nya Norra stationsparken att byggas, med en yta på 18 000 kvadratmeter.

Hundra procent av p-platserna, mer än tusen stycken, blir utrustade med laddstationer från CTEK för elektriska fordon. För att undvika överlast i elnätet har Stockholm Parkering valt att använda sig av CTEK NANOGRID för dynamisk laststyrning. Ovanpå parkeringshuset kommer det att finnas gator och den blivande Norra Stationsparken.

– En satsning av denna storlek visar verkligen att Stockholm vill ligga i täten när Europas huvudstäder nu går över till fossilfria transporter. För oss är det också ett kvitto på att vårt fleråriga samarbete med Stockholm Parkering fortsätter att utvecklas. Näringsliv och myndigheter behöver arbeta nära varandra med mobilitetsfrågor om vi ska kunna uppnå våra uppställda klimatmålen, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för E-mobility på CTEK.

Stockholms stad har märkt av en stor ökning av efterfrågan på laddplatser i staden. Projektet är en del av stadens arbete med att elektrifiera trafiken och bygga över 100 000 nya laddplatser för elbilar fram till 2030. Parkeringshuset i Hagastaden är Stockholm stads sjunde garage med hundra procent laddstationer. År 2026 är tanken att Stockholm Parkering ska kunna erbjuda laddmöjlighet i alla sina garage.