Romme alpin är Sveriges största alpina skidanläggning utanför fjällen och ligger strax söder om Borlänge i Dalarna. Med nästan 30 kilometer pist finns det plats för en hel del besökare och ett behov av laddplatser för elektriska fordon. Sedan en tid tillbaka finns det nu 20 stycken dubbelladdare från CTEK som går att använda vid skidanläggningen. 
Romme Alpin är kända för att skapa en bra upplevelse för gäster och besökare. I takt med att andelen laddbara fordon ökar på våra vägar såg man även ett behov av att kunna erbjuda fordonsladdning till sina gäster. Installationen av laddplatserna har ombesörjts av Hybrida E-Mobility AB i Borlänge, ett företag som har specialiserat sig på energitekniska lösningar inom elområdet i Dalarna och i angränsande län.
– Laddinfrastruktur är en del av vår verksamhet och samarbetet med CTEK fungerar mycket bra. Som samarbetspartner till CTEK är våra elektriker utbildade på allt som rör deras produkter, berättar Martin Götesson som är VD på Hybrida E-Mobility AB.
Romme Alpin har väldigt många dagsgäster vilket gör det viktigare att man erbjuds möjlighet att ladda sitt fordon när man är där.
– Totalt har vi installerat 20 stycken dubbelladdare vilket innebär att det finns 40 stycken laddplatser. För att optimera lösningen har vi även en CGC 500 installerad i TRAFO, förklarar Martin Götesson.
CGC står för CTEK Grid Central, en enhet som ser till att systemet hos Romme Alpin kan prioritera andra laster i fastigheter som måste gå före elbilsladdningen. Det kan exempelvis röra sig om hissar, belysning och ventilation. Denna lastbalansering sköts lokalt och via ethernetkommunikation, vilket innebär att lastbalanseringen kommer att ha full funktion även om det lokala nätverket skulle ligga nere av någon anledning.
Anledningen till att Romme Alpin valde att samarbeta med CTEK och Hybrida E-Mobility AB är flera enligt Martin Götesson.
– Bland annat beror det på att CTEK är kända för att leverera produkter av god kvalité. Vi som utförde arbetet är en lokal aktör med hög kompetens på produkterna i lösningen. Arbetet har gått mycket bra och även samarbetet med UE för grävning samt interna resurser flöt på utan problem. Lösningen har fungerat klanderfritt sedan driftstart. Betalningslösningar, övervakning samt kapacitet håller utlovade värden.
Hos CTEK är man väldigt nöjda över att kunna bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur i regionen.
– En effektiv användning av laddbara fordon förutsätter god tillgång till laddinfrastruktur. Detta är också avgörande för att vi ska kunna öka antalet laddbara fordon i den svenska trafiken. Vi är väldigt glada över att vara en viktig kugge i denna utveckling, säger Cecilia Routledge, global director energy & facilities på CTEK.
Även på Romme Alpin är man nöjda med samarbetet.
– Antalet elbilar på våra vägar kommer inte att minska. Därför är det också viktigt att vi på Romme Alpin är i takt med tiden. Genom att kunna erbjuda fler laddplatser stöttar vi elektrifieringen av Sverige samtidigt som vi blir ett attraktivt resmål för besökare, säger Oskar Funcke på Romme Alpin.