Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen utökat ett befintligt avtal med Keolis Sverige. 

Det totala avtalsvärdet efter utökningen är drygt 1,6 MSEK, jämfört med det ursprungliga avtalsvärdet på 345 KSEK. Det nya avtalet gäller från och med 2021-08-01.

Avtalet innefattar ett bevakningsjobb som CSG utför åt Keolis Sverige. CSG har tidigare bistått med områdesbevakning under nattetid men från och med 2021-08-01 kommer man att bistå med områdesbevakning dygnet runt.

“Att Keolis väljer att utöka sitt avtal är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Keolis är ett stort företag med ca 6 000 medarbetare och vi ser fram emot att även i framtiden skapa trygghet för dem och deras resenärer.”, säger Jens Klevengård, Försäljningschef CSG.

Transfer Group planerar för marknadsnotering under augusti. Finanstid har tidigare skrivit ett reportage om Transfer som finns att läsa här.