Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan.

Efter tio dagars avtalsspärr har CSG möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med Fastighetsägare i Järva, med möjlighet till förlängning av avtalet med två (2) år. Total avtalstid är 4 år. Avtalsvärdet uppgår till ca 6 MSEK årligen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Föreningen Fastighetsägare i Järva har gjort upphandlingen på uppdrag av tio av sina medlemmar och uppdraget ska utföras inom Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Kista kring och i de fastigheter som medlemmarna äger och förvaltar. I uppdraget kommer CSG att bedriva en stor del samverkan med kommun, fastighetsägare, Polis och intresseorganisationer i och omkring Järva för att långsiktigt öka tryggheten i området.