Allt fler börsbolag betalar för insikter om investerares förväntningar inför kvartalsrapporter och helårsutfall. Vi ställde några frågor till VD:n för Pinpoint Estimates – ett bolag som breddat betydelsen av “marknadens förväntningar” till att, förutom analytiker även fånga upp investerarnas förväntningar på ett helt nytt sätt.

Besök Pinpoint

Hur kommer det sig att allt fler börsbolag betalar för att få insyn i “gemene mans” prognoser?

Natasha Belinska, VD på Pinpoint Estimates. Foto: Pinpoint Estimates
Natasha Belinska, VD på Pinpoint Estimates. Foto: Pinpoint Estimates


Idag finns det drygt 1000 börsbolag i Sverige. Runt 100 av de största bolagen följs löpande av bankernas analytiker, så kallad traditionell analysbevakning. Ytterligare cirka 400 bolag köper idag så kallad uppdragsanalys där en enstaka analytikers prognoser blir den förväntansbild som bolaget och marknaden får förlita sig på. Dessa analyser och förväntningar är dock normalt inte tillgängliga för den breda aktiemarknaden. Det innebär att bolagen behöver göra ett gediget detektivarbete för att hålla sig uppdaterade om vad den breda marknaden, som ofta står för den dagliga handeln i aktien, förväntar sig. Och inte minst ta reda på om det bolaget har kommunicerat verkligen nått hela vägen fram till marknaden. Ett strukturerat sätt att tillgängliggöra estimat för alla parter bidrar i förlängningen till ett bättre investeringsunderlag för investerarna, ökad synlighet för bolagen och en ökad likviditet i aktien.

Ni skapar ett konsensus (snitt) av de förväntningar ni samlar in. Kan du berätta mer om det?
Syftet med vårt konsensus är att ge investerare och börsbolag en samlad bild att förhålla sig till och jämföra med sin egen förväntansbild eller prognos – ett tillförlitligt benchmark helt enkelt. I pinpointkonsensus vägs användarnas estimat olika mycket utifrån historisk precision, det vill säga hur bra de har estimerat tidigare. Vi har även funktioner som tar hänsyn till extremvärden. Bolag får feedback på sin kommunikations effektivitet till en låg kostnad, och investerare får se sin prognos i relation till andra och gör därmed förhoppningsvis bättre aktieaffärer. För användarna är tjänsten både utbildande med också underhållande då man kan följa andras förväntningar och mäta sin egen precision. Så kort och gott, vårt konsensus finns till för att gynna bägge parter. 

Flera är av åsikten att analytiker är bättre än gemene man, hur ställer sig Pinpoint till det?
Det är där teorin bakom Wisdom of the Crowd kommer in i bilden, det vill säga att ett stort antal individer tillsammans är träffsäkrare än ett fåtal experter. På Pinpoint jobbar vi just utifrån den tesen. Analyser och analytikernas estimat fyller en viktig funktion, men det finns oerhört många duktiga individer där ute, som inte är analytiker till yrket, men som har väldigt stor insikt och kunskap om samt intresse för varje enskilt bolag. Dessa individer fångar vi upp på Pinpoint. Därför kompletterar Pinpoint, med särskilda funktioner som säkerhetsställer kvalité på estimaten, den bevakning som görs av analytiker. Och som sagt, på över hälften av de noterade bolagen finns ingen samlad förväntansbild alls och där fyller vi verkligen en lucka. 

Kan verkligen vem som helst lämna estimat på Pinpoint?
Ja, det är crowdsourcing på riktigt. I dialogen med användargrupper bland våra drygt 6000 användare så ser vi att många som lägger estimat har ganska stor erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden, men det är absolut inget krav och dessutom är det i sig ingen garanti för att vara träffsäker. Vi har dessutom flera sätt att kvalitetssäkra vår data. Först och främst rankas användarna som sagt utifrån historisk precision och viktas därmed olika i konsensus (snittet).

Hur hittar man de bästa analytikerna på Pinpoint och hur vet man att de faktiskt är duktiga?
En specifik användares historiska precision visualiseras alltid bredvid gjorda estimat. Saknas precision innebär det att användaren saknar historik och då ska man ha det i åtanke. Precisionen på Pinpoint mäts mellan 1-0. Där 1 är högst och 0 är lägst. Så för att följa de bästa, följ de privatinvesterare som har högst ranking för specifika bolag och generellt på plattformen. 

Varför är det lönt att bli betalande kund till Pinpoint?
Bolag blir kunder till oss för att de vill kunna följa marknadens estimat i realtid. Dessutom
arbetar vi aktivt åt dessa bolag för att få in estimat från en relevant målgrupp – vi finns och syns där deras investerare finns. Vi arbetar även extra för att ge estimaten en bra synlighet genom utskick i olika mediekanaler och vi refereras även till av nyhetsbyråer.

Får verkligen alla bolag tillräckligt med estimat?
Pinpoint brinner lite extra för mindre bolag som har knapp eller helt saknar analysbevakning. De brukar i sin första kontakt med oss uttrycka en osäkerhet gällande om det verkligen kommer att samlas in tillräckligt med estimat på just deras bolag. Det  brukar vi snabbt kunna motbevisa. Pinpoint är en unik plats för investerare med intresse för just mindre bolag som vill skaffa sig en uppfattning om marknadsförväntningar på bolaget och där analysbevakning helt saknas. Bolag på large- och mid cap-listan köper tjänsten som ett komplement till traditionell analys eller uppdragsanalys. Vi ser även att ju längre ett bolag funnits på plattformen, desto mer integrerat blir det i investerares rutin att gå in och följa estimaten inför och efter rapport. 

Avslutningsvis, vilket är det bolag ni brukar få in flest estimat för?
Evolution är helt klart vår populäraste aktie på plattformen. För dem brukar vi samla in upp emot 200 estimat per kvartal. 

Är ni ett börsbolag? Läs mer om Pinpont här!

Om Pinpoint Estimates
En plattform som crowdsourcar investerares förväntningar på börsbolags finansiella nyckeltal. Pinpoints vision är att skapa en tydlig förväntansbild för alla börsbolag och att bredda betydelsen av marknadens förväntningar till att innefatta mer än enskilda analytikerestimat. Investerare kan via plattformen, helt gratis, ta del av andra investerares estimat samt Pinpointkonsensus, som är ett dynamiskt snitt av alla estimat.