Coworkingmarknaden i Stockholm drabbades under pandemin och många hyresgäster sa upp sina flexibla avtal, vilket minskade operatörernas intäkter för första gången någonsin. Under 2020 och 2021 drabbades marknaden av ökade förluster när efterfrågan minskade till följd av de restriktioner som rådde. Extra intäkter från konferenser och mötesbokningar uteblev i stort sett helt och hållet.

Under senare delen av 2021, när restriktionerna släppte, verkade marknaden dock återhämta sig och många av de större operatörerna levererade en imponerande intäktstillväxt.  Convendum växte 26%, 7A 22%, The Works 51%, iOffice 108%. Sammanlagt ökade dessa operatörer intäkterna från 384 MSEK till 508 MSEK, +32%. Vad gäller tillväxten 2022 pekar all data från marknaden hittills mot att 2022 kommer att leverera en rekordhög intäktstillväxt, motsvarande 30%.

Det visar uppgifter från 2022 års upplaga av Coworkingrapporten från yta.se, som kartlägger marknaden med hjälp av egen data samt enkätsvar från coworkingoperatörerna.

Under 2022 har beläggningsgraden legat över 80% jämfört med 61% under första kvartalet 2021. Tillväxten av nytt utbud är 68% högre än den i 2021. Slutligen har priserna också ökat under året. WeWork och IWG har uppvisat en global intäktstillväxt på 37% respektive 22% för första halvåret 2022 jämfört med 2021, vilket ger en indikation på vad som komma skall framöver.

– Faktumet att utbudet är större än någonsin samtidigt som beläggningsgraden nådde toppnoteringar under första halvan av 2022 indikerar att vi lär se kraftiga omsättningsökningar under 2022, säger Viktor Söderström, VD yta.se.

Den större osäkerheten är hur resultaten utvecklas framöver. Var de större förlusterna under 2020/2021 tillfälliga svårigheter på grund av pandemin, eller är de en effekt av aggressiva tillväxtstrategier?