Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att myndigheten avser bevilja bolagets patentansökan P9346EP00. Patentansökan omfattar Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation.

Så inleder Corline sitt pressmeddelande på tisdagen efter börsens stängning. Corline är den senaste av Finanstids sektion Veckans Aktie, hela läsaranalysen kan läsas här.
Aktiekursen gick upp med mer än 10 % redan vid öppningen.

Lyckad fas 1-studie
Corline utvecklar produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation med målet att förebygga den ischemi-/reperfusionsskada som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. En klinisk fas 1-studie omfattande 16 patienter har nyligen avslutats där Corline konstaterar att Renaparin® funnits vara säkert att administrera i samband med njurtransplantation.

Förhandsbesked om avsikt att godkänna patentet
UPO meddelar att man avser bevilja bolagets patentansökan vilken omfattar den generella tekniken att skydda blodkärl med bolagets heparinsubstans. Patentet skyddar också den specifika tillämpningen att förebygga ischemi-/reperfusionsskador som kan uppstå i samband med alla typer av helorgantransplantationer. Bolaget har sedan tidigare godkända patent med motsvarande omfattning i USA och Kina.

Renaparin® är Corlines första produkt inom området organtransplantation. Som kompletterande immaterialrättsligt skydd till patent har bolaget sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus av både amerikanska FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för denna indikation.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Beskedet att bolaget kommer beviljas patent i Europa för teknik relaterat till Renaparin® är mycket välkommet och viktigt. Patentet utgör en pusselbit i vår helhet av immaterialrättsligt skydd och tillsammans med patenten i USA och Kina, samt särläkemedelsstatus i USA och Europa, skapar det en bra grund för fortsatt utveckling och kommersialisering. USA och Europa är våra fokusmarknader för Renaparin® och patenten är också viktiga komponenter i framtida licensdiskussioner”