Corem Property Group har ingått ett avtal om att sälja en samling av 24 fastigheter. Köparen är en enhet som ägs av fonder förvaltade av Blackstone.

Fastighetsportföljen består av fastigheter som är belägna i Stockholm, Jönköping, Malmö och Norrköping. Den totala uthyrbara ytan uppgår till ungefär 85 000 kvadratmeter och består huvudsakligen av lager- och logistikområden. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger på 94 procent.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären är 1 160 miljoner kronor. Corems förväntade resultat från transaktionen kommer att vara ungefär -80 miljoner kronor, efter att ha beaktat uppskjuten skatt, transaktionskostnader, avtalade prissänkningar och återbetalning av tidigare bokförd uppskjuten skatt. Det kommer att finnas en orealiserad värdeförändring för tredje kvartalet och en återbetalning av tidigare bokförd uppskjuten skatt för fjärde kvartalet.

Överlåtelsen är schemalagd till den 29 november 2023.

Affären är en av de fyra avsiktsförklaringar som annonserades den 20 oktober 2023.

Genom denna transaktion kommer kapital att frigöras för att stärka Corems långsiktiga finansiella ställning och användas för prioriterade investeringar. De fastigheter som ingår i försäljningen är:

Norrköping, Stålet 3 Haninge, Kalvsvik 16:20 Sollentuna, Ringpärmen 1, 2
Jönköping, Älgskytten 4 Haninge, Jordbromalm 6:11 Sollentuna, Revisorn 1, 2, 3
Jönköping, Ättehögen 9 Haninge, Jordbromalm 4:5 Sollentuna, Rotorn 1, 2
Malmö, Båtyxan 1 Haninge, Jordbromalm 6:59  
Malmö, Krukskärvan 8 Haninge, Jordbromalm 6:62  
Malmö, Sadelknappen 3 Haninge, Jordbromalm 6:64-68  
  Haninge, Åby 1:197