Den tyska däcktillverkaren Continental genomgår en omfattande nedskärningsprocess för att minska kostnader och öka lönsamheten. Denna åtgärd påverkar tusentals tjänster runt om i världen.

Planen att spara 400 miljoner euro årligen

Continental har som mål att spara 400 miljoner euro varje år, vilket motsvarar ungefär 4,6 miljarder svenska kronor. Denna plan har kommunicerats genom ett pressmeddelande från företaget.

Osäkerhet kring antal jobb som påverkas

Även om den exakta siffran inte är fastställd än, indikerar rapporter att ungefär 5 000 jobb kommer att påverkas. Dessa jobb är fördelade över olika avdelningar inom företaget, med omkring 1 000 av dessa i Tyskland, enligt uppgifter från tyska Manager Magazin.

Utmaningar inom fordonsdivisionen

Continental står inför svårigheter med att upprätthålla lönsamheten inom sin fordonsdivision. En bidragande faktor är övergången till elfordon inom branschen, vilket har skapat nya konkurrenssituationer.

Del av en längre omstrukturering

Företaget har sedan 2020 påbörjat en långsiktig omstrukturering, som bland annat inkluderar planer på att minska antalet arbetstillfällen med 30 000 under en tioårsperiod. Det är viktigt att notera att den nuvarande nedskärningen är en separat åtgärd och inte direkt kopplad till denna omstruktureringsplan.

Läs hela pressmeddelandet från Continental här (ENG).