Den 17 november utsågs Annika Racki till Årets Female Leader Engineer 2022, en utmärkelse som delas ut till en kvinnlig ingenjörsstudent som har potentialen att inta en tung ledarposition inom industrin i framtiden.

Female Leader Engineer drivs av CoGig och är ett utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnliga ingenjörsstudenter med ambitionen och potentialen att inta ledande positioner inom industrin. Syftet med programmet är att skapa en plattform för kvinnliga ingenjörsstudenter och företag att mötas, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom industrin samt att uppmuntra kvinnliga studenter att i framtiden inta roller inom ledarskap. Programmet fungerar även som en urvalsprocess för att utse årets Female Leader Engineer, som får ett ledarskapsprogram hos Kvinnokompetensen. Den 17 november utsågs Annika Racki till Årets Female Leader Engineer 2022. Annika studerar Design och Produktutveckling vid Linköpings universitet. Female Leader Engineer samarbetar med några av Sveriges ledande företag som representerar flera olika områden inom den svenska industrin och som ser vikten av mångfald och jämställdhet. Årets partnerföretag är: Scania, Skanska, SSAB, Stora Enso, Ericsson, Sandvik, Kone och Fortum.

Jag och Skanska tycker det är fantastiskt att under så många år ha fått träffa de här otroligt engagerade personerna – det är som att prata med framtiden!, säger Gunnar Hagman, VD Skanska.

– Det är extremt viktigt att uppmuntra kvinnor att söka till tekniska yrken genom initiativ som det här, säger Christine Dovander, Head of Security BNEW Ericsson.

– Vi på KONE känner att detta behövs för att vi vill vara med och ändra strukturen i samhället så det blir en jämnare maktbalans i näringslivet och därför är detta så angeläget och fantastiskt,säger Anna Andersson Regional Director Scandinavia KONE.

Juryns motivering lyder
– Årets Female Leader Engineer är en person som bidrar med en tydlig närvaro och en förmåga att få med sig andra. Hon är van att som ledare sätta upp tydliga mål och utveckla sitt team för att nå resultat. Hon är lugn och trygg i sitt ledarskap vilket skapar tillit i teamen och där andra får möjlighet att kliva fram. Hennes självinsikt och sätt att reflektera inåt har lyst igenom under hela programmets gång. Med sin drivkraft och lösningsorientering ser vi henne i en tung ledarroll i framtiden hos något av våra partnerföretag.

Så här säger Annika Racki om sitt deltagande i programmet
Programmet har givit mig så mycket mer än vad jag trodde när jag ansökte. Jag har fått möjligheten att ta del av erfarenhet och lärdomar från partnerföretagen och deltagarna. Jag har fått reflektera och diskutera viktiga frågor inom ledarskap och jämställdhet och fått möta så inspirerande människor på vägen