Framtidens inkassohantering: coeo leder vägen med AI

Med en tillväxt i raketfart är coeo Inkassos ambition att inom fem år bli ett av Sveriges största inkassobolag. För att nå detta fortsätter coeo att prioritera kundupplevelsen. Bolaget är nu det första inkassobolaget i Norden som erbjuder dygnet-runt-support med hjälp av generativ AI. Denna teknologiska satsning markerar en ny era för branschen och positionerar coeo som en pionjär inom modern kundservice.

AI-driven kundservice som skiljer sig från mängden

Med sitt starka fokus på kundupplevelsen utmärker sig coeo från andra aktörer i branschen. Sedan starten 2022 har bolaget blivit en viktig partner till flera av Sveriges främsta handelsplattformar, inklusive Klarna. Deras gemensamma uppmärksammade satsningar inom generativ AI speglar coeos egna initiativ att använda teknik för att förbättra kundupplevelsen.

Henrik Ask, CCO på coeo, förklarar: “Vi ser inkassoärenden som en naturlig del av kundresan. Om köpprocessen varit smidig, ska även hanteringen av eventuella inkassoärenden vara det. Därför lägger vi stor vikt vid att kontinuerligt förbättra vår upplevelse för gäldenären.”

Glenn: En AI-driven chatbot tar steget vidare

Under våren 2023 lanserade coeo sin första AI-drivna chatbot, Glenn. Nu tar de nästa steg och uppgraderar Glenn med generativ AI i samarbete med AI-bolaget Ebbot. Som första och enda bolag i Norden, har Ebbot utvecklat en egen generativ AI-modell anpassad för kundservice. Modellen, EbbotGPT, är tränad att tillhandahålla exceptionellt kundbemötande och service, skräddarsydd för att bara svara utifrån företagsspecifik information och är fullt GDPR-kompatibel.

Mer än bara en chatbot – EbbotGPT förändrar spelplanen

Med adderingen av EbbotGPT kan chatboten Glenn nu använda sig av information från coeos hemsida, FAQ-dokument, och externa offentliga källor såsom inkassolagen och kronofogden, för att generera relevanta och personliga svar. Axel Lindgren, Technical Operations Specialist på coeo ser många fördelar med uppgraderingen: “Med EbbotGPT tränas chatboten automatiskt vilket sparar oss mycket tid. Dessutom möjliggör den nya tekniken ett mer naturligt sätt att konversera på som efterliknar en mänsklig konversation.”

Framtidssatsningar och kundens emotionella behov

Henrik Ask betonar att satsningen på AI-baserad support inte bara handlar om att automatisera bort repetitiva uppgifter, utan lika mycket om att möta kundernas behov på ett känslomässigt plan: “Våra rådgivare spelar en otroligt viktig roll i vår service, men vi vet att vissa kunder, givet ärendets känsliga natur, föredrar att få hjälp av en AI chatbot snarare än att diskutera sina ekonomiska problem med en människa.” Under 2024 planerar coeo att fortsätta utveckla chattbotslösningen tillsammans med Ebbot, inklusive nya integrationer som automatiskt kan identifiera inloggade kunder och säkerställa att ärenden hanteras korrekt.

Denna satsning av coeo visar på en tydlig riktning mot en mer teknologidriven och känslomässigt intelligent inkassohantering, där kundens behov står i centrum. Med AI som verktyg ser framtiden ljus ut för både företaget och dess kunder.