I dagarna erhöll Coeli Finans AB Finansinspektionens tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Coeli Finans AB utgör en del av Coeligruppen och detta tillstånd möjliggör för Coeli att erbjuda sina kunder olika finansieringsalternativ och möjligheter till inlåning. Genom detta blir Coeli en ny aktör på marknaden för krediter och inlåning och stärker sitt utbud gentemot förmögna privatpersoner, företag samt investeringsteam inom Private Equity och fastigheter.

Håkan Selfven, som har varit CFO på Coeli sedan augusti 2022 efter att tidigare ha haft samma roll på Erik Penser Bank under åtta år, kommenterar den krävande men inspirerande processen för att få tillståndet.

”Med Coeli Finans som en del av Coeli kan vi bredda vårt erbjudande till våra prioriterade kunder, vilket på flera sätt är en självklar milstolpe på vår tillväxtresa. Det är ett tillstånd som visar på Coelis omfattande finansiella expertis och robusthet, vilket givetvis är motiverande att vara en del av”, säger Håkan Selfven.

Lukas Lindkvist, VD på Coeli, ser tillståndet som en nyckelkomponent i företagsgruppens femårsplan och deras strävan att vara den ledande leverantören av helhetslösningar till Coelis prioriterade målgrupper – främst förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices och investeringsteam.

”Med Coeli Finans tar vi ytterligare ett steg i vår femårsplan mot att bli en mer komplett leverantör av finansiella tjänster och den främsta helhetsleverantören på marknaden för vår prioriterade målgrupp. Genom kreditmarknadsbolaget stärker vi erbjudandet och relationerna med våra kunder och fördjupar partnerskapen med våra investerar- och förvaltarteam. Med ett nytt affärsområde får vi även ett ytterligare ben av repetitiva intäkter vilket gör vår affär ännu mer diversifierad och förutsägbar”, säger Lukas Lindkvist.