Bioteknikbolaget Coegin Pharmas vd ser att det finns ett konkret intresse för nya behandlingar bland större läkemedelsbolag som specialiserat sig på dermatologi, samtidigt som Coegin Pharma har kontakt med en del intressenter. Det säger han på Småbolagsdagarna som arrangeras av Aktiespararna. Coegin Pharma ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie. Aktien backar tillbaka något på måndagen efter att ha haft en stor uppgång med ca 33 % under fredagen.
“Intresset finns där. Jag tror det som har varit utmaning inom hudcancer är att innovationsnivån har varit relativ låg. Det har inte varit så mycket nytt”, säger vd:n.

Han tror att det finns flera potentiella köpare till ett framgångsrikt program inom aktinisk keratos eller basalcellscancer.

Bolagschefen tror att ökad medvetenhet ihop med innovation är de främsta drivkrafterna på marknaden.

Förhoppningen är att inom de närmaste tolv månaderna kunna presentera klinisk data inom aktinisk keratos, ha kommit en bra bit med studien inom basalcellscancer samt närma sig ett prekliniskt paket som gör det möjligt att gå in i leukemi och nya sjukdomar. Vidare ska bolagisering ha inletts av de två avknoppningarna.