Clemondos ledning med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen publicerar på måndagen en presentation av det första kvartalets delårsrapport, med sina egna kommentarer om utfallet.
Filmen kan ses i sin helhet här.

Känsla av stabilitet
Presentationen ger på det stora hela ett stabilt intryck av ett turn-around-företag som fått en skjuts av den pågående pandemin men som redan innan det var på helt rätt väg. Rapporten i sig bjuder inte på några stora överraskningar utan ligger väldigt väl i linje med vad såväl aktieägare som analytiker prognostiserat.

Den stora kicken borde komma i nästa kvartal
I början av maj öppnade Clemondo en helt ny produktionslina för tillverkning av handsprit, vilket Finanstid rapporterade om. Effekterna av den installationen kommer ju först till nästkommande kvartal. Bedömare anser att man faktiskt inte kan se så mycket alls av Covid-19-effekten på bolagets Q1 rapport men kommer att kunna se en markant skillnad på Q2.

Aktien faller tillbaka tillfälligt
Trots ett mycket gynnsamt börsklimat, en rapport som ligger i linje med förväntningarna och att hela ledningsgruppen inklusive VD, dagarna innan rapport köpte in sig för över 400 KSEK, så har aktien fallit ganska kraftigt sedan toppnoteringen på 3,12 SEK och stängde på måndagen på 2,26 SEK. Kanske är det sunt att efter den rusning som var under första delen av maj, ligga och vila lite på något lägre nivåer. Den kraftiga rekylen till trots så ligger aktien ändå drygt 208 % upp för i år och är kandidat för en av årets börsraketer.

Clemondo är en av de aktier som Finanstid har valt att fokusera på och följa med stort intresse.