Västra Hamnen Corporate Finance släppte på alla hjärtans dag en initial analys på uppdrag av Clemondo Group. Analysen var ganska framåtlutad och optimistisk för det förhållandevis lilla företaget, noterat på First North, som producerar rengöringsprodukter. Snart tre månader efter har bolaget slagit den analysen av aktiens utveckling, med besked!

Mer än 100 % bättre än analysen

Analysen sätter värderingsintervallet till 0,85 – 1,19 SEK per aktie (värde vid analys 0,89 SEK per aktie). På måndagen 4/5 stängde aktien på 2,36 SEK, alltså runt 100 % högre än det högre intervallet. Vid analystillfället hade dock världen en väldigt begränsad bild av Coronans effekter på ekonomin och marknadens behov som följde.

Covid-19 en faktor

Vid tillfället för den initiala analysen var vetskapen om hur Covid-19 skulle utvecklas i Sverige mycket begränsad, det var först vid månadsskiftet februari/mars som de första farhågorna om hur stor påverkan det skulle komma att ha, det blev också ”the perfect storm” för Clemondo.

Uppdaterad analys 9 april

Den 9 April uppdaterade Västra Hamnen sin analys med de nya förutsättningarna och satte då det högre intervallet för aktien till 2,48 SEK, en kurs som aktien var uppe och nosade på under gårdagen. Den uppdaterade analysen kan läsas på Clemondos investerarsidor.

Finanstid följer utvecklingen med stort intresse.