Citi utser Karolina Burmeister till chef för Commercial Banking för Norden

Citi tillkännagav idag utnämningen av Karolina Burmeister till chef för dess Commercial Banking-verksamhet i Norden. Karolina, som för närvarande är landschef för Citi i Finland, kommer att flytta till Stockholm för att driva affärsbankverksamheten och leda dess tillväxtplaner i regionen. 

Citi Commercial Banks (CCB) primära syfte är att stödja medelstora företag när de expanderar till nya marknader. Detta kundsegment är ett viktigt fokusområde för Citi. I Västeuropa och specifikt Norden finns det en betydande potential med tanke på stabiliteten, höga innovationsnivåer och internationella ambitioner hos många snabbväxande medelstora företag baserade i regionen.

“För att driva nästa steg av tillväxt i Norden är vi glada över att kunna tillkännage Karolinas utnämning i regionen. Hennes ledarskap för Citi i Finland, såväl som hennes djupa kunderfarenhet kommer att hjälpa CCB Nordics att ytterligare öka vår täckning i alla fyra nordiska länderna”, säger Auke Leenstra, Västeuropas chef för Citi Commercial Bank.

”Citi betjänar kunder i 160 länder och är den mest globala banken i Norden. Genom att utnyttja vårt globala nätverk och internationella kapacitet har vi en tydlig konkurrensskillnad för alla våra kunder i regionen, särskilt de snabbväxande digitala och medelstora företagen, som vill skala sina verksamheter globalt. Jag är glad över att ta över den här rollen för vår affärsbanksverksamhet i Norden, säger Karolina Burmeister.

Innan hon började på Citi 2018 hade Karolina lång erfarenhet av den nordiska marknaden, efter att ha arbetat med stora multinationella företag och institutioner i Finland i 25 år i olika bankroller. Karolina ersätter Mariève Gauthier, som tagit på sig nya uppdrag inom Citi.