Cint Group rapporterar en lägre omsättning än väntat under det fjärde kvartalet 2022, påverkat av makroekonomiska faktorer och högre andel reverseringar. Nettoomsättningen uppgick till cirka 80,3 miljoner euro jämfört med 44,8 miljoner euro samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var cirka 60,6 procent och justerad EBITDA uppgick till cirka 13,5 miljoner euro med en marginal om 16,8 procent. VD Tom Buehlmann kommenterar att återfå tillväxtmomentum är högsta prioritet och man fokuserar på kommersiella insatser och tekniska initiativ för att bekämpa bedrägerier. Helårsrapporten för 2022 kommer att publiceras den 22 februari 2023.