Cinis Fertilizer har beslutat att prioritera byggandet av sin planerade anläggning i Kentucky framför anläggningen i Skellefteå. Beslutet att påskynda anläggningen för produktion av 300 000 ton miljövänligt mineralgödsel i Kentucky beror till stor del på de stora investeringarna som görs i gröna industriprojekt i Nordamerika.

Den 21 september 2023 ingick Cinis Fertilizer ett avtal med Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial, för leverans av natriumsulfat. I samband med detta beslutade Cinis Fertilizer att etablera en produktionsanläggning i Hopkinsville, Kentucky. Det snabba förberedelsearbetet och kontakterna med samarbetspartners och myndigheter är anledningen till beslutet att tidigarelägga projektstarten för anläggningen i Kentucky.

För att möjliggöra tidigareläggningen av produktionen av 300 000 ton kaliumsulfat i Kentucky skjuts delar av planeringen för företagets anläggning i Skellefteå, med en produktion på 200 000 ton, något framåt i tiden. Detta gör den till den tredje anläggningen av Cinis Fertilizers sex planerade anläggningar, med en total produktionskapacitet på cirka 1,5 miljoner ton som förväntas vara i drift år 2030. Expansionen kommer att finansieras genom interna kassaflöden och externa lån, och företaget överväger även andra finansieringsalternativ, inklusive statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Den snabba hanteringen av viktiga avtalsfrågor och nyckelaktörers stora intresse för vår etablering gör att vi valt att ändra tidplanen. Ascend Elements anläggning för tillverkning av batterimaterial byggs snabbt och vi har redan lyckats etablera ett starkt nätverk på plats. Marknaden för produktion av elbilsbatterier växer väldigt fort i Nordamerika tack vare de förmånliga statliga incitamentsprogram som införts i USA och Kanada och många batteritillverkare skiftar nu fokus från Europa till Nordamerika. Cinis Fertilizer önskar att ta del av denna tillväxt och därför väljer vi att fokusera på Hopkinsville som vår andra anläggning. Det innebär att vi avvaktar något med projekteringen av Skellefteåanläggningen, vilket gör att den nu kommer att bli nummer tre av våra planerade sex anläggningar”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer.

Enligt avtalet med Ascend Elements ska den amerikanska tillverkaren leverera upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen till Cinis Fertilizer från och med 2024. Cinis Fertilizer har också avsiktsförklaringar om att sälja sin färdiga produkt, kaliumsulfat, till K+S och köpa kaliumklorid från K+S’ produktionsanläggningar i Saskatchewan, Kanada, till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville. Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville förväntas vara klar 2025 med en produktionskapacitet på upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden. Samtidigt bygger företaget sin första produktionsanläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024.