Registrerings- och inloggningsaktören Checkin.com har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i estniska teknikbolaget Getid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till totalt 8,1 miljoner Euro, cirka 82 miljoner kronor, varav 5,5 miljoner Euro betalas med vederlagsaktier i Checkin.com och 2,6 miljoner Euro betalas med existerande likvida medel, heter det.

“Det här förvärvet är en långsiktigt väldigt viktig pusselbit, och vi kollar på flera andra teknikområden där förvärv kan bli aktuella”, säger Kristoffer Cassel, vd för Checkin.com

Resultatet av förvärvet och de kombinerade bolagen kommer möjliggöra synergier och skalfördelar både inom teknik, försäljning och kostnadseffektivitet, skriver bolaget vidare.

Antalet vederlagsaktier baseras på den volymvägda snittkursen på Nasdaq First North Growth Market under de 10 senaste handelsdagarna.

Efter förvärvets slutförande kommer samtliga nyckelpersoner och aktieägare i Getid tillsammans äga cirka 3,2 procent av aktierna i Checkin.com som emitteras som en del av transaktionen.

Vidare har Getid:s vd Dmitri Laush, valt att avstå kontant betalning till förmån för fler vederlagsaktier och kommer efter förvärvet äga drygt 1 procent av Checkin.com. Han har även ingått ett lock-up-avtal om 12 månader.

Getid, som byggt mjukvara baserad på AI för bildigenkänning applicerat på dels ansiktsigenkänning, dels avläsning av fysiska dokument, har för närvarande årligen återkommande intäkter om cirka 5 miljoner kronor.

Slutförande av förvärvet förväntas ske under augusti 2021.