Cyklisterna som antagits i utmaningen ”Vintercyklist-Västtrafik” kommer rustas med vinterdäck för att kunna cykla säkert på vintern. Målet är att cykla till och från jobbet minst tre gånger i veckan. Med hjälp av Challengize digitala hälsoapp, som har en inbyggd GPS-tracker och funktioner för social interaktion, kommer deltagarna att registrera sina cykelresor och rapportera om vinterväghållningen för att ge kommunerna relevant underlag till förbättringsåtgärder under vintern som t.ex. snöröjning. Vid övergången från manuell insamling och sammanställning av data från cykelpendlarna till digital hantering kommer tid frigöras för Västtrafik som kan användas till att vidareutveckla projektet.

Dessutom kommer de ca 441 deltagarna att motiveras till att välja cykeln till jobbet, vilket kan behövas när snön yr och minusgraderna biter i kinder och tår. Cyklisterna är nämligen även med i Challengize hälsoutmaning där de delas in i lag som utmanar varandra och samlar poäng till sig själva och laget för varje genomförd cykeltur.

CO2 besparingar och ökat välmående

Vintercyklist-Västtrafik startar 1 december 2021 och rullar ända fram till 1 mars 2022. När projektet avslutats kommer deltagande kommuner få mätbara resultat om hur cyklisternas hälsa förändrats och vilken koldioxidbesparing som gjorts genom att cykeln valts istället för fossildriven bil.

Challengize hjälper sedan flera år även Region Gävleborg med ett liknande projekt som nu förlängts ytterligare två år. Under vintercyklisten 2019 i Gävleborg så visar Challengize digitala mätningar att koldioxidutsläppen minskade med 4,26 ton när deltagarna i projektet cyklade 22,439 km istället för att köra bil samma sträcka (källa: utsläppsrätt.se). Förutom att mäta en positiv miljöpåverkan mätte Challengize även deltagarnas upplevda hälsa under genomförandet av projektet. På bara tre månader ökade cyklisternas välmående med 12,3% vilket är ett snitt av alla faktorer som mättes, dvs 17,2% ökad aktivitetsnivå, 4,5% bättre fysisk form, 16,1% bättre må bra känsla, 6,5% minskad stress och 2,8% bättre sömn.

Samma digitala mätning kommer nu göras även för Vintercyklist-Västtrafik vilket kommer ge dem nya värdefulla underlag att dra nytta av i hållbarhetsarbetet liksom ge en överblick över hälsoeffekterna tack vare samarbetet med Challengize.

– Challengize digitala hälsoplattform kan användas av verksamheter på ett flertal olika sätt. Antingen att anställda utmanas till ökad vardagsmotion inom alla möjliga fysiska aktiviteter eller om organisationen behöver uppmuntra och mäta en särskild motionsaktivitet, som i vintercykelprojekten med Gävleborg och Västtrafik, där enbart cykelaktiviteter är valbara för att registrera sin aktivitet. Förutom att se vintercyklingens hälsoeffekter bland deltagarna ska det bli spännande att se hur mycket CO2 som besparats genom cykeln som färdmedel, säger Nicholas Roman, grundare och VD på Challengize.