Enligt vårens CFO Survey från Deloitte och SEB visar svenska finanschefer tecken på ökad optimism när det gäller affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med hösten. Trots utmaningarna som det rådande ekonomiska klimatet medför, prioriterar finanscheferna nu organisk tillväxt och ser ekonomisk tillväxt som den största risken.

Makroekonomin våren 2023 kännetecknas fortfarande av hög inflation, historiskt höga energipriser och en snabbt stigande ränta under det senaste halvåret. Trots dessa utmaningar har kunskapsläget förbättrats och flera risker har minskat, vilket gör att företagen nu lättare kan blicka framåt med en mer positiv syn. Detta öppnar upp för gynnsamma affärsmöjligheter och förbättrade finansiella utsikter, enligt Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser fördelaktiga affärsmöjligheter under de kommande sex månaderna har ökat till 41 procent i vårens CFO Survey, jämfört med 38 procent i höstas. Samtidigt har andelen som ser framtiden som mindre gynnsam också ökat till 23 procent från 17 procent i höstas. Detta innebär att nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn minskar till 18 från 20 i höstas. Även om majoriteten av svaren tyder på en positiv bild påverkar en mer negativ syn på läget inom konsumentprodukter branschen så att totalresultatet blir något sämre. Däremot stiger indikatorn för finansiella utsikter och ligger nu på minus 12 procent, jämfört med minus 29 procent i höstas.

Det är inte överraskande att företag inom branschen för konsumentprodukter ser mer pessimistiskt på framtiden, eftersom det är just hushållssektorn som drabbas hårdast av motvinden. Trots detta påverkar den stora mängden företag inom branschen nettobalansen negativt, medan många andra branscher betraktar läget som normalt eller genomsnittligt, enligt Robert Bergström, partner på Deloitte.

När det gäller prioriteringar och risker så är organisk tillväxt finanschefernas högsta prioritering jämfört med kostnadsreducering som toppade listan i höstas. 49 procent av finanscheferna anger organisk tillväxt som en prioritet, följt av kostnadsreducering och åtgärder för att förbättra kassaflödet.

Vad gäller risker anser 49 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk under de kommande 12 månaderna.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes under februari och mars 2023 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.

Läs rapporten här.