1KOMMA5° blir huvudägare i Sveriges ledande solcellsbolag Cellsolar i syfte att snabbare ställa om villamarknaden till grön energi. 1Komma5° är en ny tysk cleantech-plattform som ska minska de europeiska hushållens koldioxidutsläpp med 1000 ton co2 fram till 2030. Med 500 miljoner Euro i ryggen, från bland annat Porsches miljösatsning, ska de se till att 500 000 europeiska hushåll per år blir klimatneutrala. Cellsolar blir tyska företagets första nordiska investering i kampen mot klockan och den globala uppvärmningen. Cellsolar ska se till att alla Sveriges 1,9 miljoner villaägare är med i omställningen.

Philipp Schröder, som tidigare varit VD för Tesla AG och energibolaget Sonnen, är medgrundare av bolaget och även initiativtagare till den svenska satsningen på Cellsolar.

– Vårt mål är att förhindra koldioxidutsläpp så att vi når Parisavtalets mål – att inte höja planetens temperatur med mer än1,5 grader. För att lyckas med det behöver vi minska utsläppen dramatiskt. Vi måste samordna på en nivå vi aldrig tidigare sett, säger Philipp Schröder, VD och medgrundare.

– Tekniken och kapitalet finns, men marknaden har helt enkelt saknat möjlighet att driva igenom förändringen. Det finns idag inte tillräckligt med installationskapacitet och samordning för att klara av villamarknadens behov av grönomställning. Omställningen sker nu splittrat med hjälp av tusentals småföretagare som alla har sin egen lösning. Det gör att det tar längre tid och blir mindre effektivt. Vi behöver agera snabbt för att skapa en enhetlig plattform som kopplar ihop all teknik i hemmet på en digital plattform som ger möjlighet att kontrollera klimatpåverkan, fortsätter Philipp Schröder.

Cellsolar är redan idag ett av Sveriges största solcellsbolag på villamarknaden, och blir 1KOMMA5°s första investering iSkandinavien men långt ifrån den enda. Gunnar och hans team har i uppdrag att i sin tur förvärva bolag för ytterligare över 250miljoner kronor på den nordiska marknaden, i syfte att skapa en one-stop-shop för alla solcellskunder. Förvärvsstrategin fokuserar på specialiserade teknikföretag med kompetens inom solcellsteknik, energilagring och energiladdning, som alla harmöjlighet att fysiskt hjälpa till i villorna för att ställa om.

Skapar digital cleantech-plattform
1Komma5° skapar parallellt en digital plattform där all teknik för hemmets elförsörjning samlas. Att standardisera processer och samköra data för hemmet ger möjlighet att hantera all klimatteknik på ett och samma ställe. Det ger skalbara lösningar och en mer effektiv resurshantering för varje enskild villa men också för samhällen, städeroch länder.

– 1KOMMA5°s ambition och vision är på riktigt och vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå om vi ska ha enchans att påverka klimatet. Att vi som grundare nu är kvar som delägare i ett större europeiskt bolag gör att vi kan driva vårt företags vision om att ställa om 1,9 miljoner villor innan 2030 med mer muskler i ryggen och som del av något större, säger Gunnar Jönsson, VD och medgrundare på Cellsolar.

– Varje villatak ska med i omställningen, ett tak i taget. Jag skulle aldrig kunna se mina barn i ögonen om jag inte gjort allt jag kan för att vår kustlinje inte äts upp av havet. Vi som bor längs kusten i Skåne kommer inte ha våra hem kvar om temperaturen på jordklotet värms upp mer än 1,5 grader. Nu kommer vi ge allt för att få med oss Sveriges villaägare i kampen, fortsätter Gunnar.

Öppnar Showrooms på strategiska orter
1KOMMA5° och Cellsolar meddelar samtidigt att de kommer att öppna showrooms i Stockholm och andra svenska städer för att visa alla som äger en villa hur de kan bli klimatneutrala med hjälp av grön teknik. Precis på samma sätt som Tesla och Apple är tillgängliga för alla via sina showrooms kommer nu 1KOMMA5° visa och erbjuda villaägaren en one-stop-shop för grön teknik som gör att var och en kan göra sitt hem klimatneutralt. Lösningen som erbjuds är ett energihanteringssystem som sammankopplar klimatneutrala hem och byggnader på en digital plattform som stödjer IOT. Detta lanseras skarpt i slutet av 2022.