CELLINKs vision och målsättning är att kunna bidra till framtidens medicin genom att erbjuda lösningar för att hantera några av de viktigaste utmaningarna inom modern sjukvård. Det är välkänt att djurstudier är dåliga indikatorer på framgång för mänsklig läkemedelsutveckling, men djur används ändå fortfarande i utdragna processer (med 12 år i genomsnitt) med kliniska studier till enorma kostnader, där 9 av 10 misslyckas.

Med humana biologiskt relevanta modeller kan fler liv räddas genom snabbare och mer precisa metoder för läkemedelsutveckling, samtidigt som vi eliminerar onödig användning av djurförsök.

Sveriges 3R-center (Replace, Reduce and Refine) har inrättat ett nätverk för att underlätta kontakt och informationsspridning om djurfria metoder. CELLINK har anslutit sig till detta nätverk för att utbilda forskarsamfundet om de humana biologiska metoder som finns tillgängliga för att förbättra effektiviteten och verkningsgraden i läkemedelsutvecklingen.

CELLINKs hållbarhetsagenda rör SDG 3 (Sustainability Development Goal 3 “God hälsa & välbefinnande”), som inkluderar att minimera användningen av djur i forskning och samtidigt bidra till framtidens hälsa. För att uppnå detta har CELLINK initierat STEP-initiativet. STEP står för Sustainable Tissue Engineering Practices och är fokuserat på att skapa alternativa 3D-bioprintade modeller samt förse vetenskapssamfundet med dessa.

Sveriges 3R-center bildades 2017 som en del av arbetet i den svenska nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, efter lagstiftning från EU-direktiv 2010/63/EU. 3R står för Replace (ersätta), Reduce (minska) och Refine (förfina) och tillämpas för djur som används för vetenskapliga ändamål.

Att skapa teknologi som bidrar till att minimera eller begränsa användningen av djur har alltid varit en prioritet för CELLINK. Att veta att det kommer bidra avsevärt till att skapa effektivitet i läkemedelsutvecklingen gör vårt arbete ännu viktigare”, säger Cecilia Edebo, VD CELLINK.

Att öka medvetenheten om alternativa modeller till djurförsök är avgörande för att åstadkomma en förändring bland forskare. Vi är stolta över att STEP hjälper oss ta ytterligare kliv framåt mot detta mål”, säger Diana Cervantes, senior cellbiolog och som leder STEP-initiativet på CELLINK.

Sveriges 3R-center är en samlingsarena för kunskap och framsteg när det gäller att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. Ett ökande antal kvalificerade medlemmar i vårt nätverk kommer att leda till ökad synlighet och i slutändan kommer detta att påskynda övergången från djurförsök till användning av djurfria metoder”, säger Jessica Johansson, chef för Sveriges 3R-center.

För mer information CELLINKs initiativ, Sustainable Tissue Engineering Practices (STEP), vänligen besök:
www.cellink.com/sustainability/sustainable-tissue-engineering-practices

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com

Om CELLINK

CELLINK skapar framtidens hälsa som en del av BICO, världens ledande biokonvergensföretag. När CELLINK lanserade det första universella biobläcket 2016, demokratiserades inträdeskostnaden för forskare runt om i världen och bolaget spelade en viktig roll i att omvandla det då framväxande fältet för 3D-bioprinting till en blomstrande industri värd 1 miljard dollar. Idag erbjuder företaget branschledande biobläck, bioprinters, mjukvara och tjänster och har citerats i över 700 publikationer och används i fler än 1 000 akademiska, farmaceutiska och industriella laboratorier. I framkant av bioprinting-branschen strävar CELLINK efter att motverka bristen på organdonatorer genom biofabricerade transplanterbara organ och är fast beslutna att minska beroendet av djurförsök och öka effektiviteten i läkemedelsutveckling med mer fysiologiskt relevanta bioprintade organmodeller. Besök gärna cellink.com för att läsa mer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under BICO.