Catena Media plc meddelade idag att man har ingått avtal om att sälja sina italienska online-tillgångar inom sportspel och casino för 19,8 miljoner euro till två olika köpare. Det framgår av ett pressmeddelande.

En del av den strategiska översynen

Transaktionerna omfattar försäljningen av Catena Medias italienska varumärken för sportspel och casino samt relaterade tillgångar och markerar gruppens utträde från den italienska marknaden. En av affärerna har slutförts och den andra förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023.

Det totala köpeskillingen för försäljningarna betalas i tre delar: 12,8 miljoner euro i oktober och november 2023, 3,5 miljoner euro under fjärde kvartalet 2024 och 3,5 miljoner euro under andra kvartalet 2025.

Försäljningsintäkterna kommer främst att användas för att betala av skulder, vilket minskar Catena Medias skuldsättningsgrad. Transaktionerna kommer att resultera i en nedskrivning på 2,7 miljoner euro.

Catena Medias italienska varumärken för sportspel och casino genererade sammanlagda intäkter på cirka 7,8 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 3,4 miljoner euro under de 12 månaderna från oktober 2022 till september 2023.

Försäljningen av de italienska varumärkena och tillgångarna genomfördes som en del av den strategiska översynen som meddelades i maj 2022 och är i linje med gruppens fokus på högväxande reglerade marknader, främst i Amerika. Detta kommer att möjliggöra för Catena Media att ytterligare effektivisera verksamheten och omfördela kapital till kärnfokusområden.

VD-kommentar

Catena Medias VD Michael Daly sade: “Vi är glada över att idag ha säkrat ett positivt utfall för våra italienska varumärken inom sportspel och casino. Vi tror att de nya ägarna kommer att ge dem rätt miljö för att blomstra och växa. Försäljningarna skärper ytterligare vårt strategiska fokus och stärker vår finansiella ställning, vilket gör att vi kan effektivisera verksamheten ytterligare och omfördela kapital till våra kärnområden när vi satsar på att hitta växande möjligheter på reglerade marknader i Amerika.”