Efter att under år 2021 ökat produktionskapaciteten väsentligt, bland annat genom tillförande av fler skift i sin fabrik, signerar Candles Scandinavia nytt avtal för innevarande kalenderårs volymer med sin största kund Rituals. Värdet på avtalet är 145 MSEK, vilket motsvarar 75% ökning jämfört med föregående kalenderårs försäljningsvärde och mer än företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.

Candles Scandinavia AB, upplever en fortsatt mycket stor efterfrågan på sina produkter och kombinationen av hög flexibilitet, kundanpassning och ett 100% naturligt och helt vegetabiliskt miljövax visar sig vara ett framgångsrikt koncept. Kunderna består av större varumärken eller butikskedjor i primärt Europa och produkterna som tillverkas bär kundens namn och varumärke (så kallad Private Label).

Bolaget är idag den ledande producenten inom storskalig produktion av miljövänliga doftljus i Europa och gör stora investeringar i att bygga ut produktionskapaciteten. Efterfrågan på miljövänliga doftljus tillverkade i stor skala och till ett konkurrenskraftigt pris, som är Candles Scandinavias erbjudande till marknaden, ökar kontinuerligt. Därför har bolaget haft väldigt stort fokus på att bygga ut kapaciteten vilket har gjorts genom flertalet åtgärder, såsom uppgradering av maskinparken samt utökning av personalstyrkan och införandet av ett 2:a skift i produktionen, vilket skedde i augusti 2021. Tack vare dessa kapacitetsökningsåtgärder öppnas nu möjligheten att tacka ja till ännu fler affärer, varpå bolaget nu har signerat ett avtal för kalenderåret 2022 med kunden Rituals värd 145 MSEK. Detta motsvarar en ökning med hela 75% i försäljningsvärde än det faktiskt fakturerade beloppet under kalenderåret 2021.

”Varje år under årets första månader brukar vi fastställa volymerna för innevarande kalenderår med våra befintliga och nya kunder. När vi nu har fastslagit volymerna för de ca 30-tal artiklar vi tillverkar åt vår kund Rituals kan vi konstatera att det innebär en mycket kraftig ökning mot föregående kalenderår och att avtalet i sig själv är större än hela vår omsättning föregående år. Det är väldigt glädjande att våra kunder har fortsatt stort förtroende för oss på Candles Scandinavia samt att marknaden är mycket positiv till miljövänliga doftljus”, säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av miljövänliga doftljus. Bolaget har därför mycket höga tillväxtmöjligheter och likaså höga tillväxtambitioner på främst den europeiska marknaden kommande år. Man har på senare tid i flera steg skalat upp produktion till följd av den ständigt ökande efterfrågan, dels genom investeringar i maskinparken, dels utökad personalstyrka. Så sent som i augusti 2021 införde bolaget 2-skifts produktion och rekryterade ett stort antal nya medarbetare. Candles Scandinavia planerar också för uppförande av en helt ny fabrik som väntas vara klar under 2023. Därigenom kommer bolaget att tillföras ytterligare mycket stor produktionskapacitet och möjlighet till långsiktig omsättningstillväxt på minst 30% eller högre årligen.