De dystra tiderna för bostadsbyggandet ser ut att fortsätta in i 2024. Ny information från Byggföretagens konjunkturprognos indikerar att endast 23 600 lägenheter och småhus kommer att påbörjas under nästa år. Jämför detta med Boverkets behovsanalys som pekar på ett årligt behov av 67 300 nya bostäder fram till 2030, och bilden blir än mer bekymrande.

“Bostadsunderskottet växer för varje år där nybyggnationen sjunker,” uttrycker Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen.

En av de stora bovarna i dramat verkar vara den stigande räntan. Den påverkar både byggherrarnas kostnader och minskar även hushållens köpkraft. Uppgifter tyder på att styrräntan kan höjas till 4,25 procent innan den eventuellt sänks under sommaren 2024.

“Investeringsnivåerna i nya bostäder är nu jämförbara med de vid millennieskiftet. Vi är i en tillväxtmiljö som saknar syre, och det håller på att kväva bostadsmarknaden,” tillägger Elmsäter-Svärd.

Men allt är inte mörkt. När det gäller lokal- och anläggningsbyggande ser situationen ljusare ut. Offentliga investeringar inom dessa sektorer förväntas öka med elva procent 2023 och med ytterligare två procent 2024. Särskilt anläggningsbyggandet gynnas av satsningar i norra Sverige.

“Byggmarknaden är tudelad, både när det gäller byggtyper och regioner. Bostadsbyggandet har störst svårigheter där befolkningen är som störst. Därför bör offentliga aktörer fokusera mer på att uppgradera infrastruktur såsom VA-system och elnät. Det kan hjälpa byggsektorn när bostadsbyggandet sjunker,” förklarar Elmsäter-Svärd.

Byggbranschens arbetsmarknad känner dock av effekterna. Trots en ökning av varsel under hösten ser branschen ännu inte någon kris. Men enligt Byggföretagen kommer antalet anställda i bygg- och anläggningssektorn minska från 328 800 i 2022 till 312 400 i 2024.

“När byggsektorn saktar ner påverkar det många andra sektorer. Det finns även en risk att byggnadsarbetare söker sig till andra jobb. Vi behöver vidta kraftfulla åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet så snart som möjligt,” betonar Elmsäter-Svärd.

Som en sista punkt, Byggföretagens analys förutspår en minskning av Sveriges BNP med -0,9 procent 2023, men ser en potentiell ökning med 0,5 procent 2024.