Stirling Square, TA och Macquarie Capital, genom Giant BidCo, offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande för att förvärva samtliga aktier i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (”Byggfakta”) för 46 kronor per aktie. Detta värderar Byggfakta till cirka 10,1 miljarder kronor. Konsortiet, bestående av Stirling Square, TA och Macquarie Capital, äger redan 67,4 % av Byggfaktas aktier. Detta enligt ett pressmeddelande. Aktien rusade på fredagen med nära 30 % och stängde på 45,75 kr, nära budnivån.

Erbjudandet motsvarar en premie jämfört med Byggfaktas aktiekurs på Nasdaq Stockholm, varierande från 53 % till 31 % beroende på olika jämförelseperioder. En oberoende budkommitté i styrelsen har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet, med stöd av en fairness opinion från Deloitte.

Stefan Lindqvist, som kontrollerar cirka 1,2 % av Byggfaktas aktier, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Giant BidCo blir ägare till mer än 90% av aktierna i Byggfakta samt att det erhåller nödvändiga myndighetsgodkännanden och uppfyller andra villkor.

Henrik Lif från Stirling Square betonar deras långsiktiga engagemang i företaget och avsikten att etablera företaget som en ledande aktör inom informationstjänster och mjukvara för byggsektorn. Konsortiet siktar på att accelerera Byggfaktas tillväxtstrategi, särskilt med tanke på den nuvarande makromiljön som kräver ytterligare kapital och resurser.

Byggfakta, med verksamhet i över 20 länder och mer än 2 000 anställda, är en betydande leverantör inom byggsektorn. Stirling Square har varit huvudägare sedan 2017, och TA förvärvade en betydande minoritetsandel 2020. De har sedan dess stöttat Byggfaktas expansion och serviceutbud.

Erbjudandevederlaget är fullt finansierat genom en kombination av kapitalåtaganden från Stirling Square, TA och Macquarie Capital samt skuldfinansiering från Goldman Sachs och Permira. Giant BidCo har genomfört en begränsad due diligence-granskning av bolaget inför erbjudandet.

Henrik Lif, Partner på Stirling Square och talesperson för Giant BidCo, kommenterar: ”Som långvariga aktieägare i Byggfakta har Stirling Square och TA en stark tilltro till bolagets framtidsutsikter och är dedikerade till att etablera Byggfakta som en ledande leverantör av informationstjänster och mjukvara till den globala byggsektorn. För att uppnå en sådan position krävs tillgång till ytterligare tillväxtkapital och operationella resurser för att accelerera det långsiktiga genomförandet av den uttalade strategin, inklusive ytterligare internationella förvärv. Stirling Square och TA, tillsammans med Macquarie Capital, som är en ledande global investerare, är fast beslutna att stödja bolagets fortsatta utveckling och anser att den är bäst lämpad att genomföra i en privat miljö.

Vi anser att Erbjudandet motsvarar en attraktiv premie och utgör en bra möjlighet för Byggfakta och dess aktieägare. Det är även glädjande att vi har ett enhälligt stöd från den oberoende budkommittén och från den tidigare verkställande direktören och nuvarande styrelseledamoten för Byggfakta, Stefan Lindqvist, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.”

Erbjudandehandlingen offentliggörs den 25 januari 2024, med en acceptfrist från 26 januari till 5 april 2024. Utbetalning av vederlaget är planerad till 15 april 2024.