Vad är Byggfakta aktie?

Byggfakta aktie är ett publikt företag och är noterat på Stockholmsbörsen.

Vad erbjuder Byggfakta aktie?

Byggfakta aktie erbjuder en omfattande databas med information om bygg- och fastighetsprojekt i Sverige och Norden. Databasen innehåller detaljerad information om byggprojekt, fastighetsägare, entreprenörer och andra företag inom byggbranschen.

Vilka är kunderna för Byggfakta aktie?

Byggfakta aktie har en bred kundbas som omfattar allt från små entreprenörsföretag till stora byggkoncerner och fastighetsutvecklare. Andra kunder inkluderar arkitektkontor, rådgivare inom fastighetsfrågor, finansbolag och försäkringsbolag.

Hur kan man få tillgång till Byggfakta akties databas?

För att få tillgång till Byggfakta akties databas kan man skapa ett konto på deras webbplats och välja en lämplig prenumeration. Det finns olika prenumerationsalternativ som passar olika behov och budgetar. Informationen i databasen uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att den är så aktuell som möjligt.