By Mates gamingplattform växer snabbare än någonsin samtidigt som kundanskaffningskostnaderna hålls nere på rekordlåga nivåer. Plattformen har nu över 37 000 användare vilket kan jämföras med 1 000 användare i januari – Nu fyller man kassan för att växa ännu snabbare.

Läs mer om emissionen!

Resultatet av ovan har huvudsakligen uppnåtts genom tre bidragande faktorer:
1) En unik och skalbar affärsmodell.
2) Ett strategiskt tillvägagångssätt gällande anskaffning av nya plattformsanvändare.
3) Ett starkt team bakom bolaget.

Personerna bakom By Mates har sedan 2015 erfarenhet från att arrangera olika former av E-sportevent, allt från träningsläger till lektioner för gamers, både fysiskt och online. Visionen har alltid varit att tillåta gamers att ta sitt E-sportande till nästa nivå. Under åren har bolaget fått värdefulla insikter och en ökad förståelse för hur den yngre generationen fungerar, både online men även i det verkliga livet. Under resan har man kommit i kontakt med över 30 000 gamers och föräldrar. Slutsatsen som kan dras efter alla möten och interaktioner är att det saknas vissa pusselbitar på dagens marknad och By Mates uppdrag är att lösa pusslet genom att skapa en trygg och seriös E-sportupplevelse för samtliga.

– För den som inte är insatt i gamingvärlden kan marknaden vara svår att greppa. Att spela spel har blivit en miljardindustri som fortsätter växa dagligen. Vi bakom By Mates såg den här utvecklingen tidigt och allt sedan dess arbetat fram affärsmodeller kopplade till utvecklingen som inte bara har en potential att bli lönsamma utan faktiskt gör gamingarenan till en bättre plats än tidigare. Det är en fin känsla att kunna kombinera framtida lönsamhet med att göra gott för samhället, säger Andreas Bengtsson, VD på By Mates.

Hög tillväxt för skalbar plattform som demokratiserar E-Sporten
By Mates grundades 2017 med visionen att demokratisera E-sporten och göra nyttan tillgänglig för alla genom att erbjuda en ny, konkurrenskraftig plattform, för gamers över hela världen. Utvecklingen av gamingplattformen mates.gg började 2019 och idag erbjuder By Mates en skalbar, digital plattform, där användarna registrerar sig för att ta del av olika aktiviteter. Dessa typer av aktiviteter kan exempelvis bestå av organiserad träning ledda av professionella gamers, umgås med vänner och tävlingar där man kan vinna fina priser från sponsorer. På kort tid har plattformen växt i raketfart och har idag drygt 37 000 medlemmar och bara i år har användarbasen växt med över 100 % i snitt varje månad.  Plattformen kan liknas vid en digital fritidsgård där man integrerar med likasinnade från hela världen. Att så många valt att ansluta sig på kort tid är ett facit på att det finns ett tydligt intresse hos individer att träffas och socialisera online.

– Resan fram tills idag har gått mycket snabbare än vad vi tänkte från början och ändå har vi bara skrapat på ytan. Vi har idag byggt en skalbar gamingplattform som kan användas av gamers över hela världen och som samtidigt är applicerbar på majoriteten av de största spelen, avslutar Andreas.

Diversifierade intäktskällor och låga kostnader skapar stark affärsmodell
Största andelen av användarbasen representeras av Sverige och övriga Norden. Tillväxten i tillströmningen av nya användare accelererar dock på andra nyckelmarknader vilket bolaget ser positivt på. By Mates har skapat en väldiversifierad plattform med flera olika typer av intäktskällor för att kunna stå på flera ben och således sprida riskerna och samtidigt skapa goda marginaler. Genom innovativa utmaningar i den egna kanalen har By Mates skapat goda förutsättningar för att, på ett kostnadseffektivt sätt, förstärka effekten av medlemsrekrytering via marknadsföring. Utmaningar kan handla om att man som ny användare ska bjuda in tio vänner för att låsa upp en tävling där man kan vinna priser i form av en datorskärm eller giftcards som konsumeras på Steam eller andra externa plattformar. Genom denna strategi håller By Mates kundanskaffningskostnaderna (CAC) nere på låga nivåer samtidigt som man interagerar med sina användare.

Läs mer här om du också är intresserad av att bli delägare i By Mates!

Investeringsmemorandum

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym: 10 MSEK
Teckningskurs: 50 SEK per aktie
Värdering (Pre-money): ca 89 MSEK
Teckningsperiod: 7 juni – 15 juli 2022 (förlängd)
Exitstrategi: Trade Sale eller börsnotering inom 12-18 månader